Skip to main content

Inrego på konferens om IT-upphandling

Nyhet   •   Sep 16, 2014 12:35 CEST

Inrego medverkar idag på Upphandla IT, en konferens som arrangeras av Upphandling 24 och som vänder sig mot offentliga upphandlare av datorer och IT-utrustning. Konferensen samlar ett 100-tal upphandlare från myndigheter, kommuner och landsting över hela Sverige.

Under konferensen kommer bland annat Konkurrensverket (fd Miljöstyrningsrådet) att berätta hur man som organisation kan minska sin miljöpåverkan vid datorupphandlingar.

Konkurrensverket konstaterar att huvuddelen av IT-utrustningens miljöpåverkan sker vid tillverkningen och att upphandlare därför bör agera för ökad återanvändning. Det handlar både om att välja rekonditionerade datorer framför nya och att verka för en ökad återanvändning av de IT-produkter som byts ut.     

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy