Skip to main content

Stigande priser på begagnade datorer

Nyhet   •   Jan 18, 2016 08:00 CET

Under 2014 präglades både den inhemska och den internationella andrahandsmarknaden för IT-utrustning av sjunkande eller stillastående priser. Under 2015 och framför allt under det senaste halvåret bröts denna trend.

- Den främsta förklaringen är att efterfrågan på IT-utrustning i andra hand har ökat i kombination med ett för lågt utbud av produkter. Det driver upp prisnivåerna, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego som är marknadsledande inom IT-återanvändning och köper och säljer IT-produkter över hela världen.

Den ökande efterfrågan beror i huvudsak på att begagnatmarknaden blivit mer etablerad.

- Vi märker att fler företag väljer att köpa återanvända produkter, eftersom det är smartare rent ekonomiskt och mer hållbart för miljön, säger Jonas Karlsson och fortsätter:

- Just därför är det synd att majoriteten av de större företagen och myndigheterna fortfarande skrotar de IT-produkter som man inte längre behöver, trots att produkterna skulle kunna återanvändas. Att sälja den utrustning som man ändå fasar ut ger både ett värde tillbaka och stärker hållbarhetsarbetet så dagens beteendemönster är svårt att begripa.

Inregos verksamhet växte kraftigt under 2015 och omsättningen av IT-produkter ökade med nästan 30 procent till 260 000 datorer, mobiler och andra produkter.

Prognos för våren 2016

  • Priserna stabiliseras sannolikt, men prisökningar väntas för produkter med högre prestanda
  • Mobiler och surfplattor växer i andel av den totala andrahandsmarknaden
  • Fortsatt stark efterfrågan i Sverige och Europa
  • Hållbarhetsaspekterna får större betydelse i näringslivet och fler väljer återanvändning som alternativ för att bidra till en cirkulär ekonomi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.