Skip to main content

Underbetyg för företagens miljöarbete

Nyhet   •   Jan 24, 2017 11:16 CET

En klar majoritet av svenska folket, 81 procent, tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att företag och myndigheter gör vad de kan för att bidra till en bättre miljö. Frågan är viktigare bland kvinnor (83 procent) än bland män (78 procent) samt viktigare bland 56-65-åringar (90 procent) än bland 18-25-åringar (73 procent).

Samtidigt får företagen och myndigheterna underkänt av sin egen personal. Bara 46 procent anser att den egna arbetsgivaren gör tillräckligt för miljön. I privat sektor är motsvarande siffra 48 procent medan färre av de anställda i offentlig sektor, 44 procent, tycker att arbetsgivarens insatser är tillräckliga.

Det visar undersökningen Hållbara Sverige som baseras på en webbenkät till ett representativt urval av yrkesverksamma personer i åldern 18-65 år i Sverige – totalt 1 000 slumpmässigt utvalda personer har besvarat enkäten. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Inrego i januari 2017. Läs mer om smartare IT-konsumtion på inrego.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy