Skip to main content

Avfallsutredningen: "Äntligen har återanvändning hamnat på agendan"

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 15:43 CEST

I går presenterades den statliga Avfallsutredningen som innehåller ett flertal förslag för att öka återanvändningen av produkter och minimera förekomsten av avfall.
- Avfall är många gånger en resurs och det är viktigt att vi använder den på bästa sätt, sade miljöminister Lena Ek när hon tog emot utredningen under en presskonferens i onsdags. 

I utredningen fastslås att målen för avfallshanteringen inte nås i dag, att vi utnyttjar resurserna i för låg utsträckning och hanterar avfallet för långt ned i avfallshierarkin, det vill säga att alltför mycket går till återvinning och deponering istället för återbruk.  

- Vi måste tydliggöra avfallshierarkin och säkerställa att så mycket som möjligt återanvänds, sade regeringens utredare Lars Ekekrantz när han överlämnade utredningen Mot det hållbara samhället – en gemensam målbild för avfallshanteringen.

I utredningen föreslås flera ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen för att främja återanvändning och minska uppkomsten av avfall. Ett förslag är att kommuner ska ges möjligheter att förbereda avfall för återanvändning och sortera ut produkter som kan få ett andra liv.

- Äntligen har återanvändning hamnat på agendan. Vi har fört fram fördelarna och miljönyttan med återanvändning av IT i över 15 år och pekat på det enorma slöseri som sker i näringslivet och samhället. Min förhoppning är att utredningen leder till åtgärder som motverkar slit-och-slängbeteendet när det gäller både IT och andra produktgrupper, säger Erik Pettersson, miljöchef på Inrego.

Slutbetänkandet går nu ut på remiss och till sommaren väntas regeringen lägga en proposition för avfallshanteringen. 

För mer information:
Erik Pettersson, miljöchef, Inrego, mobil: 0701-507258, e-post: erik.pettersson@inrego.se  

 

Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. Vi köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med våra kunder såg vi till att 120 000 datorer gick till återanvändning under 2011 vilket gav en miljövinst på 5 400 ton koldioxid. Vi hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut.

Inrego grundades 1995, har 60 anställda i Sverige och Norge och omsätter cirka 120 miljoner kronor. Vi är certifierade genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. De senaste åren har vi tilldelats ett flertal utmärkelser, däribland Årets Superföretag (Veckans Affärer), Gasell-företag (Dagens Industri) och Swedbanks Hållbarhetspris. Läs mer på www.inrego.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy