Skip to main content

Företag och myndigheter skrotar datorer för över 600 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2014 09:53 CET

Svenska företag och myndigheter skrotar sina datorer när de köper nytt, trots att produkterna skulle kunna återanvändas i många år och trots att majoriteten av företagen säger sig veta att utrustningen har ett värde. En TNS Sifo-studie som Inrego låtit göra bland IT-chefer på 200 företag och myndigheter visar att hälften av organisationerna, 51 procent, rutinmässigt skrotar eller magasinerar utrustning som hade kunnat komma till användning igen.

Enligt El-kretsen, det nationella insamlingssystemet för IT- och elektronikavfall, skrotas varje år cirka 1,3 miljoner bärbara och stationära datorer (se bifogad grafik) och då är alltså inte mobiler eller andra IT-produkter inräknade. En stor del av dessa produkter hade kunnat komma till nytta igen i bland annat skolan och betinga stora värden på andrahandsmarknaden.

– Det är direkt stötande att så mycket produkter skrotas i onödan och att de som fattar besluten både vet att det finns ett ekonomiskt värde i utrustningen och att det vore bra för miljön om den återanvändes. Det är också förvånande att slöseriet fortgår med tanke på de senaste årens debatt kring hållbarhetfrågor och vikten att minska förbrukningen av jordens resurser, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego som är specialiserat på återanvändning av datorer och IT-utrustning.

Han uppskattar att andrahandsvärdet för de datorer som företag och myndigheter skrotar bara i år uppgår till över 600 miljoner kronor. Inkluderas även övrig IT-utrustning blir värdet ännu högre.

Undersökningen visar att 47 procent av Sveriges företag (+250 anställda) och myndigheter regelmässigt skrotar IT-utrustningen när den byts ut. Ytterligare 4 procent lägger utrustningen i förråd tills vidare. En rimlig slutsats är att även dessa produkter skickas till skroten/återvinningsstationer i ett senare skede.

Totalt 51 procent av organisationer väljer alltså medvetet att inte ta vara på produkterna och endast 13 procent skickar vidare produkterna till återanvändning. Offentlig sektor är marginellt bättre på att återanvända sin IT.

IT-utrustningen byts dessutom ut relativt ofta. 55 procent av organisationerna fasar ut datorerna vart tredje år eller oftare. Datorer som är tre år gamla kan efter dataradering och rekonditionering återanvändas i ytterligare minst tre-fyra år för de allra flesta användningsområden.

IT-cheferna fick även ange sin uppfattning på ett antal påståenden och resultaten visar paradoxalt nog på en medvetenhet om nyttan med återanvändning.

  • 96 procent instämmer helt eller delvis i att återanvändning av IT ger konkreta miljövinster i form av minskat utnyttjande av jordens resurser.
  • 91 procent instämmer i att cirka tre år gamla datorer kan återanvändas och har ett ekonomiskt värde.

De organisationer som väljer att skrota sin IT anger bland annat följande skäl:

  • Rädsla för att information på hårddiskar ska komma på villovägar (40 %).
  • Vill slippa lägga tid på att sälja produkterna/ser inte att det lönar sig (26 %).
  • Vår policy stipulerar att all IT ska skrotas (17 %).

– Jag tror att beteendet bottnar i att man inte vet att IT-återanvändning fungerar och att man väljer den enkla vägen och skrotar så som man gjort tidigare. Många är oroliga för affärsinformationen på hårddiskar, men även här verkar det råda kunskapsbrister. Det finns sedan länge säkra raderingsprogram och jag skulle påstå att det är ett säkrare alternativ än att kasta utrustningen på tippen, säger Jonas Karlsson.  

*På uppdrag av Inrego av TNS-Sifo under september-oktober 2014 genomfört telefonintervjuer med 200 IT-chefer, jämnt fördelat mellan offentlig och privat sektor (företag +250 anställda). Intervjupersonerna är slumpmässigt utvalda och representativa för populationen.

För mer information och statistik:
Jonas Karlsson, VD Inrego, mobil: 070-866 02 08, epost: jonas.karlsson@inrego.se
Fredrik Nilsson, marknadschef Inrego, mobil: 073-505 74 84, epost: fredrik.nilsson@inrego.se

Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer, mobiler och annan IT-utrustning. Vi köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med våra kunder såg vi till att 200 000 datorer och andra IT-produkter gick till återanvändning under 2013. Vi hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut.

Inrego grundades 1995, har 65 anställda i Sverige och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Vi är certifierade genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. De senaste åren har vi tilldelats ett flertal utmärkelser, däribland Utmärkt Hållbar Leverantör 2013 (Miljöstyrningsrådet) och Swedbanks Hållbarhetspris. Läs mer på www.inrego.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.