Skip to main content

Inrego först med transeuropeiskt återtag av IT-utrustning - Datorer från 30 länder samlades in från internationellt företag

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:59 CET

Inrego har nyligen genomfört den första transeuropeiska återtagsaffären av ITutrustning och samtidigt byggt upp en infrastruktur för hantering och radering av begagnad IT-utrustning över hela Europa – det har inte funnits tidigare. Återtaget gjordes på uppdrag av ett internationellt storföretag som behövde byta ut sin ITutrustning och ville minimera sin miljöpåverkan. Genom projektet kunde 5 800 datorer gå till återanvändning vilket innebär en miljövinst på 600 000 kilo koldioxid.

‐Nu har vi lagt rälsen för att kunna hantera, radera och rekonditionera begagnad IT-utrustning i hela Europa. Nu blir det betydligt enklare för företag och organisationer med verksamhet i flera länder att säkra en hållbar och säker avyttring av sin IT-utrustning, säger Henrik Nilsson, VD för Inrego, som är störst på den svenska marknaden för hantering av begagnad IT och tjänster för IT-skiften.

När företag genomför IT-skiften går merparten av utrustningen till skrotning, ofta helt i onödan. En stor andel skulle kunna rekonditioneras och säljas för att användas i ytterligare många år. Genom en ökad återanvändning av IT kan stora ekonomiska och miljömässiga vinster göras.

Inregos kund, ett internationellt företag med säte i Sverige, stod inför ett IT-skifte på 88 orter i 30 europeiska länder. Man ville säkerställa en maximal återanvändning av utrustningen, att skiftet gav så liten miljöpåverkan som möjligt och en säker dataradering av utrustningen.

Utmaningarna i projektet, förutom det omfattande geografiska området, var bland annat att anpassa återtaget till olika nationella regler för hantering och återvinning av IT-produkter, transporter och projektledning av ett flertal team runt om i Europa.

Inrego byggde upp särskilda uppsamlingscentraler på tre platser i Europa, i Skottland, Tyskland, och Holland. Inregos befintliga anläggning i Sverige användes för att ta hand om utrustningen från Norden och Baltikum. Utrustningen transporterades från kundens kontor till centralerna för radering och rekonditionering på plats. Tillsammans med en miljöcertifierad återvinningspartner genomfördes också säker destruktion och återvinning av obrukbar utrustning i varje land. 84 procent av utrustningen hanterades utanför Sverige.

I projektet, som nyligen avslutades, har totalt 7 500 enheter hanterats. Genom återtaget har återanvändning av hela 5 800 datorer möjliggjorts vilket ger en miljöbesparing på cirka 600 000 kilo koldioxid*. Det motsvarar uppvärmningen av 160 villor per år.

‐ Intäkterna som kunden fick för de begagnade datorerna täckte kostnaderna för hela återtagsprojektet och mer därtill. Överskottet kan nu istället användas till inköp av ny IT-utrustning, säger Henrik Nilsson.

*Beräkningen baseras på en modell från Technischke Universität, Berlin, 2005, som jämför miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning av en dator i tre år respektive nyköp av en dator. Utsläppsvärden för nytillverkning, nydistribution, drift, rekonditionering, transport för rekonditionering samt återvinning, inkluderas i modellen. Beräkningen visar att en stationär dator som återanvänds i tre år genererar en koldioxidbesparing på 109 kilo.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nilsson, VD, Inrego, tel: 08-50 10 90 21, mobil: 0708-63 42 22, e-post:
henrik.nilsson@inrego.se
Ann-Louise Rundin, marknadsansvarig, Inrego, tel: 08-50 10 90 69, mobil: 0704-15 81 78, e-post: ann-louise.rundin@inrego.se

Om Inrego AB
Inrego hjälper stora organisationer med IT-skiften över hela Europa, där vi sköter allt från installation av ny utrustning till hämtning, dataradering och vidareförsäljning av den gamla. Inrego grundades 1995 och omsätter idag ca 120 mkr med ca 60 anställda. Inrego är certifierat genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001 samt informationssäkerhet: ISO 27001. Inrego har fått utmärkelserna ”Årets Superföretag” 2007, 2008 och 2009 av Veckans Affärer och är utnämnt som Gasell-företag 2008 och 2009 av Dagens Industri samt stod som vinnare av ”Swedbanks Hållbarhetspris” 2010. Läs mer på www.inrego.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera