Skip to main content

Inrego lanserar inbytesgaranti för att öka återanvändningen

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 08:30 CET

Nu sjösätts Inregos inbytesgaranti för att ytterligare öka återanvändningen, minska miljöpåverkan från IT-utrustning och tydliggöra att vi tar ansvar för de produkter vi sätter på marknaden. Den som t ex köper en dator av oss och vill köpa någon annan produkt inom två år får 25 procent av inköpspriset för den gamla produkten i rabatt på den nya genom att byta in den gamla produkten.

För att tillverka en dator går det åt 1, 8 ton råvaror, kemikalier och energi vilket belyser vikten av att utnyttja produkterna under längre tid. Genom rekonditionering, dataradering och uppgradering kan livslängden i regel förlängas med flera år. Det ger konkreta miljövinster.

Syftet med inbytesgarantin är att öka återanvändningen av IT-produkter ytterligare och ge produkterna ett tredje liv. 

- Vi säljer bara väldigt bra utrustning med hög kvalitet och köper gärna tillbaka den. Genom inbytesgarantin vill vi tydliggöra att vi tar ansvar för det vi säljer och göra det enklare för våra kunder att agera miljöriktigt och samtidigt tjäna på det, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego.

Inbytesprodukter som inkommer till Inrego avidentifieras och hårddisk och minnen dataraderas på ett säkert sätt med certifierade raderingsprogram. Därefter genomförs en rad funktionstester, rekonditioneringsåtgärder och uppgraderingar för att förädla produkterna, säkerställa kvaliteten och förlänga livslängden. De produkter som är fullt funktionella och bedöms ha en lång kvarvarande livslängd säljs på andrahandamarknaden.

Läs mer om inbytesgarantin.
Läs mer om miljönyttan med återanvändning.

För mer information
Jonas Karlsson, VD Inrego, mobil: 0708-66 02 08, e-post: jonas.karlsson@inrego.se


 

Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. Vi köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med våra kunder såg vi till att 120 000 datorer gick till återanvändning under 2011 vilket gav en miljövinst på 5 400 ton koldioxid. Vi hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut.

Inrego grundades 1995, har 65 anställda i Sverige och omsätter cirka 150 miljoner kronor. Vi är certifierade genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. De senaste åren har vi tilldelats ett flertal utmärkelser, däribland Utmärkt Hållbar Leverantör 2013 (Miljöstyrningsrådet) och Swedbanks Hållbarhetspris. Läs mer på www.inrego.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy