Skip to main content

Inrego tecknar avtal med Skolverket inför PISA-studie

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 08:00 CET

Skolverket har efter en upphandling valt Inrego som leverantör av IT-utrustning och support i samband med skolstudierna PISA och TIMSS som genomförs under våren 2017.

Under två perioder i mars och maj medverkar Skolverket i de internationella studierna TIMSS, som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8, samt PISA som prövar kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförmåga bland 15-åringar. Elever på totalt 70 skolor i landet kommer att delta i studierna och avlägga datorbaserade prov via USB-minnen.

Hälften av skolorna saknar den IT-utrustning som krävs och därför gick Skolverket ut med en upphandling av hyrdatorer och supporttjänster för att kunna genomföra proven. Valet föll på Inrego som tog hem en liknande upphandling från Skolverket 2016.

Enligt avtalet ska Inrego leverera och installera datorer på cirka 30 skolor runtom i landet inför studierna. Det handlar om 80-100 datorer per provperiod och Inrego ansvarar även för teknisk support under proven.

PISA är världens största elevundersökning och genomförs nu i ett 80-tal länder. Studien framkallade en häftig debatt i Sverige för några år sedan när det visade sig att svenska elever hade halkat långt ner på kunskapsskalan jämfört med elever i andra länder.

Inrego är marknadsledande inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete. Vi köper använd IT-utrustning från organisationer, dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Förra året kunde vi tillsammans med våra kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter.

Inrego grundades 1995, har 100 anställda och omsätter cirka 250 miljoner kronor. Företaget är certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO-14001, informationssäkerhet ISO 27001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Läs mer på inrego.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy