Skip to main content

Inrego växlar upp samarbetet med Blancco

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:13 CET

Inrego, ledande inom hållbar återanvändning av IT i Norden, stärker samarbetet med Blancco som är världsledande inom certifierad dataradering. Inrego blir Blanccos första guldpartner i Sverige och nu planeras gemensamma aktiviteter för att täcka de kunskapsluckor som omgärdar dataradering. En aktuell Sifo-undersökning som Inrego låtit göra visar att bara 17 procent av företagen och myndigheterna använder dataraderingsprogram för att rensa hårddiskar från information.

Blancco sjösatte nyligen ett nytt partnerprogram med olika nivåer för partnerskap och Inrego kvalificerade sig för den högsta nivån, guldpartner och därmed blir Inrego även auktoriserad återförsäljare av Blanccos programvaror. I Europa finns ett fåtal partnerföretag på samma nivå. 

– Vi har samarbetat med och använt Blanccos certifierade dataraderingsprogramvaror för datorer och mobiler i många år. Genom guldpartnerskapet kan vi bland annat ta en mer aktiv roll i utvecklingen av raderingsverktygen så att ännu de bättre uppfyller våra kunders behov och samtidigt höja vår interna kompetens kring tekniken, säger Jonas Karsson, VD för Inrego.

Genom partnerskapet kommer Inrego tillsammans med Blancco att genomföra gemensamma aktiviteter för att utbilda IT-avdelningar om dataradering av olika typer av lagringsmedia.

– Vi ställer hårda krav på våra guldpartners när det gäller långsiktigt samarbete, kompetens, servicenivå och volymer. Inrego är med och leder utvecklingen i branschen och i nuläget den första av de svenska aktörerna som lever upp till Blanccos krav. Branschen för återanvändning och handel med rekonditionerad IT utvecklas och växer i snabb takt över hela världen och därmed även behoven av att kunna radera lagringsmedia, säger Fredrik Forslund, Sverigechef på Blancco

Sifo-undersökning om IT-säkerhet
Enligt en Sifo-studie som Inrego lät genomföra hösten 2012 bland börsbolag och myndigheter kring IT-säkerhet är det bara 17 procent av organisationerna som använder raderingsprogram för att rensa bort data från utrustning som fasas ut.

52 procent av organisationerna destruerar hårddiskarna, 16 procent gör en formatering av diskarna eller låter personalen radera filerna och sju procent lägger utrustningen i förråd utan att göra någonting, enligt studien. När det gäller mobiler är det ännu färre som har säkra rutiner för att hantera affärsinformationen.
 
 – Vi vet att många går lös på sina hårddiskar med hammare och borr, men det är ingen säker metod för att ta bort informationen. Det räcker inte heller att göra en formatering eller att tömma papperskorgen – informationen finns kvar på hårddisken. Det finns bara två säkra metoder, antingen att mala ner disken eller att använda certifierad raderingsprogramvara. Men eftersom hårddiskar kan återanvändas efter raderingen så är det direkt onödigt att förstöra dem, säger Jonas Karlsson. 

För mer information
Jonas Karlsson, VD, Inrego, mobil: +46 (0) 708-660 208, e-post: jonas.karlsson@inrego.se
Fredrik Forslund, Country Manager Sweden, Blancco, mobil: +46 70 7107787, e-post:
fredrik.forslund@blancco.com


Om Blancco
Blancco är en beprövad dataraderingslösning för miljoner användare runt om i världen. Som global marknadsledare inom dataraderingslösningar och lösningar för datoråteranvändning kan Blancco erbjuda branschens mest certifierade lösningar. Företaget har kunder inom en mängd branscher inklusive bank, finans, myndigheter och försvar. Företagets produkter är mycket uppskattade av yrkesverksamma inom avyttring av it-tillgångar världen över. Blancco arbetar via ett omfattande nätverk av internationella kontor och partners i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland, Asien och Australasien.


Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. Vi köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med våra kunder såg vi till att 120 000 datorer gick till återanvändning under 2011 vilket gav en miljövinst på 5 400 ton koldioxid. Vi hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut.

Inrego grundades 1995, har 60 anställda i Sverige och omsätter cirka 120 miljoner kronor. Vi är certifierade genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. De senaste åren har vi tilldelats ett flertal utmärkelser, däribland Årets Superföretag (Veckans Affärer), Gasell-företag (Dagens Industri) och Swedbanks Hållbarhetspris. Läs mer på www.inrego.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera