Skip to main content

MP:s förslag om momssänkning på reparationer: Lägre moms på begagnade IT-produkter kan ge stora miljövinster

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 13:54 CEST

Skrothysteri. I Sverige skrotas stora volymer IT-utrustning som skulle kunna användas i ytterligare många år.

Miljöpartiet föreslog nyligen ett flertal åtgärder för att göra det enklare och billigare att reparera produkter som ett sätt att öka återanvändningen och bryta den rådande köp-och-släng-mentaliteten.
- Genom att ta ett steg längre och sänka momsen på begagnade datorer och andra produktområden kan den totala miljöpåverkan minskas markant, säger Henrik Nilsson, styrelseordförande i Inrego.

Bakgrunden till MP:s förslag är att övergången till ett mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle kräver att jordens resurser används mer effektivt än idag. I förslaget påpekar partiet att utsläppen av klimatgaser till följd av den svenska konsumtionen har ökat sedan 2008 om man inkluderar effekter i andra länder.

Konkret föreslår MP bland annat sänkt moms på reparationstjänster, rot-avdrag för service och reparationer av maskiner samt att Sverige driver krav på sänkt moms i EU för exempelvis reparationer av datorer och hushållsapparater. 

- Att återanvända är bättre ur miljösynpunkt än att skrota och återvinna och det klargörs också i EU:s avfallshierarki. Vår verksamhet går ut på att återanvända IT-utrustning och det genererar stora miljövinster, men samma tänk skulle kunna överföras till en rad andra produktområden. För att bryta dagens skrothysteri och minska konsumtionens miljöpåverkan behövs tydliga signaler från regeringen. En effektfull åtgärd skulle vara att sänka momsen på produkter på andrahandsmarknaden, det vill säga utöver reparationer, säger Henrik Nilsson, grundare av och styrelseordförande i Inrego.

Produktion av IT-utrustning är mycket resurskrävande. För att tillverka en ny dator går det åt 1 800 kilo råvaror och kemikalier, enligt FN:s miljöorganisation UNEP. I Sverige används datorer i relativt kort tid innan de skrotas, i regel endast tre-fyra år. Detta trots att datorerna skulle kunna användas i ytterligare många år.

Förutom ett bättre utnyttjande av jordens råvaror innebär återanvändning av datorer att koldioxidutsläppen minskar. En tre år gammal dator som används i ytterligare tre år ger en miljöbesparing på 109 kilo koldioxid.

Förra året kunde Inrego tillsammans med sina kunder se till att 120 000 datorer och skärmar (119 370 för att vara exakt) återanvändes. Den totala miljöbesparingen hamnade på 5 400 ton koldioxid vilket motsvarar uppvärmningen av 1 840 villor.

- Till slut ska alla IT-produkter skrotas och råvarorna återvinnas på ett miljöriktigt sätt, men att göra det i förtid är rent slöseri och påverkar miljön i onödan, säger Henrik Nilsson.

För mer information:
Henrik Nilsson, styrelseordförande och grundare av Inrego, 070-863 42 22, henrik.nilsson@inrego.se
Fredrik Nilsson, informationschef Inrego, 073-505 74 84, fredrik.nilsson@inrego.se

 

 

Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. Vi köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med våra kunder såg vi till att 120 000 datorer gick till återanvändning under 2011 vilket gav en miljövinst på 5 400 ton koldioxid. Vi hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut.

Inrego grundades 1995, har 60 anställda i Sverige och Norge och omsätter cirka 120 miljoner kronor. Vi är certifierade genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. De senaste åren har vi tilldelats ett flertal utmärkelser, däribland Årets Superföretag (Veckans Affärer), Gasell-företag (Dagens Industri) och Swedbanks Hållbarhetspris. Läs mer på www.inrego.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.