Skip to main content

Skolverket väljer Inrego som IT-leverantör inför PISA-studie

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 14:22 CET

Skolverket har efter en upphandling valt Inrego som leverantör av datorer och support för att kunna medverka i de internationella kunskapsstudier som Sverige deltar i, däribland PISA och TIMSS som genomförs nu under våren på 270 skolor i landet. Avtalet mellan Inrego och Skolverket gäller för två år och kan förlängas med ytterligare två år.

Redan under mars och april genomförs studierna PISA som prövar kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförmåga bland 15-åringar och TIMSS som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Elever på totalt 270 skolor deltar och kommer att avlägga datorbaserade prov via USB-minnen.

Hälften av skolorna saknar den IT-utrustning som krävs och Inrego kommer att tillhandahålla cirka 600 datorer under vårens prov över hela landet. Inrego ansvarar för installation av utrustningen och teknisk support så att studierna kan genomföras enligt Skolverkets plan. Inrego har levererat IT-utrustning för de internationella studierna sedan 2016.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) står bakom PISA som är världens största elevundersökning och genomförs i 80 länder. I Sverige kommer 7 400 elever födda 2002 att göra provet under våren.

För några år sedan framkom det att svenska elever hade halkat långt ner på kunskapsskalan jämfört med elever i andra länder. Den negativa trenden har dock brutits och i de senaste studierna har svenska 15-åringar presterat i linje med eller över genomsnittet.

Inrego är marknadsledande inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete. Vi köper använd IT-utrustning från organisationer, dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Förra året kunde vi tillsammans med våra kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter.

Inrego grundades 1995, har 120 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor. Företaget är certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO-14001, informationssäkerhet ISO 27001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Läs mer på inrego.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy