Skip to main content

Stockholms universitet sjösätter hållbar modell för IT-miljön

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 08:00 CEST

När medarbetarna på universitetet kom till jobbet stod de nya datorerna på plats med detta meddelande. 

Stockholms universitet har tillsammans med Inrego utformat ett nytt arbetssätt för att bland annat öka återanvändningen av datorer och IT-utrustning och skapa en mer hållbar IT-miljö. Ett flertal pilotprojekt har genomförts och hittills har cirka 800 datorer, skärmar och andra IT-produkter kunnat gå till återanvändning vilket skapat en miljöbesparing på 28 477 kilo koldioxid. Det motsvarar uppvärmningen av en lägenhet i 108 år.

- Återanvändning är en mycket viktig del i vårt arbete att skapa en effektiv och hållbar IT-verksamhet och är väldigt mycket mer verkningsfullt än att t ex gå över till energisnålare tunna klienter, säger Erik Håkansson, projektledare på avdelningen IT & Media på Stockholms universitet. 

Erik Håkansson fick i fjol uppdraget att ta fram en ny så kallad arbetsplatstjänst. Syftet var att effektivisera arbetet med att förse de 6 800 anställda med IT-utrustning och infrastruktur och täcka in hela processen, från inköp, IT-skiften till samt service, support och återanvändning. 

Att styra om mot en mer hållbar IT-miljö stod högt på agendan och ett viktigt mål var att börja arbeta mer aktivt med återanvändning, vilket också lyfts fram i universitetets miljöhandbok. 

- Vi behövde även få bättre kontroll på vart utrustningen tar vägen när den fasas ut och säkerställa att data på lagringsmedia raderas på ett säkert sätt så att ingen information hamnar i orätta händer. 

Universitet kopplade in Inrego för att hantera logistiken kring IT-skiften i verksamheten, dvs preparering av nya datorer, distribution och installation ute hos användarna, återtag av gammal utrustning, dataradering och vidareförsäljning av utrustningen.

När de gamla datorerna byttes ut berättade man också vart utrustningen tog vägen och att den skulle komma till nytta igen i något annat sammanhang. 

- Tidigare har IT-skiften upplevts som något besvärligt, men med den nya modellen har vi fått mycket positiv respons och samarbetet med Inrego fungerar väldigt smidigt. Vi får också tillbaka en slant för produkterna som kan återanvändas. I normala fall får man ju betala för att bli av med utrustningen så det är ett stort plus.

Totalt har Stockholms universitet de senaste åren kunnat återanvända 460 datorer, 287 skärmar samt ett 50-tal servrar, skrivare och andra produkter. Miljöbesparingen genom återanvändning uppgår i dagsläget till 28 477 kilo koldioxid. 

- Nu kommer vi att sjösätta arbetsmodellen på bred front. Samtidigt tittar vi på möjligheterna att köpa rekonditionerad IT för att både spara pengar och bidra till en mer hållbar verksamhet. 

För mer information:
Erik Håkansson, IT & Media, Stockholms universitet, mobil: 073-461 5363, e-post: erik.hakansson@su.se 

Erik Pettersson, miljöchef, Inrego, mobil: 070-1507 258, e-post: erik.pettersson@inrego.se 


Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. Vi köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med våra kunder såg vi till att 120 000 datorer gick till återanvändning under 2011 vilket gav en miljövinst på 5 400 ton koldioxid. Vi hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut.

Inrego grundades 1995, har 60 anställda i Sverige och omsätter cirka 120 miljoner kronor. Vi är certifierade genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. De senaste åren har vi tilldelats ett flertal utmärkelser, däribland Utmärkt Hållbar Leverantör 2013 (Miljöstyrningsrådet), Årets Superföretag (Veckans Affärer), Gasell-företag (Dagens Industri) och Swedbanks Hållbarhetspris. Läs mer på www.inrego.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.