Omställningar ställer nya krav på kraftvärmebranschen

Nyhet -

Omställningar ställer nya krav på kraftvärmebranschen

En av de branscher som radikalt har förändrats under de senaste 20 åren är kraftvärme. Stora omställningar har krävt både andra sätt att hantera anläggningarna och kunskaper om drift och underhåll. Seminariet Kraftvärme samlar branschen varje år och fyller därför en viktig funktion.

– Efter den stora omställningen från fossila bränslen till biobränslen har kraftvärmeverken nu gått från renodlad hetvattenproduktion i fjärrvärmenät till mottryckseldade kraftverk. Det för att både kunna få ut energi i form av värme och i form av elkraft, säger Bo Wilck, seminarieansvarig Inspecta.

Förändringarna har inneburit en stor investeringsomställning. Det ställer även en hel del nya krav på kunskaper inom drift och underhåll.

– Idag ser vi tendenser till att många kraftvärmeverk vill optimera befintliga anläggningar istället för att göra rena nyinvesteringar. Hur ska det göras på bästa sätt, med hänsyn till kostnad, effektivitet och produktion?

Det är några ämnen som kommer att diskuteras under Kraftvärmeseminariet 2014.

Årets seminarieprogram täcker både underhållsfrågor, framtida utveckling, skador och haverier och jordens resurs- och klimatkris.

– Vi spänner över stora områden men diskuterar även mer specifika frågeställningar som nya regler inom tryckkärlsdirektivet, svetsområdet och plastmaterialens möjligheter, säger Bo Wilck, Inspecta.

Kraftvärme 2014, 23-24 oktober, Yasuragi, Hasseludden


Ämnen

Taggar


Kiwa Inspecta är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi mer än 700 medarbetare som utgår ifrån över 25 kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa Inspecta är en del av den globala Kiwa-koncernen, som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över. 

Presskontakt

Bo Wilck

Bo Wilck

Teknisk ansvarig Tryck, Inspecta 08-5011 3425

Relaterade nyheter