Skip to main content

Omställningar ställer nya krav på kraftvärmebranschen

Nyhet   •   Okt 15, 2014 12:45 CEST

En av de branscher som radikalt har förändrats under de senaste 20 åren är kraftvärme. Stora omställningar har krävt både andra sätt att hantera anläggningarna och kunskaper om drift och underhåll. Seminariet Kraftvärme samlar branschen varje år och fyller därför en viktig funktion.

– Efter den stora omställningen från fossila bränslen till biobränslen har kraftvärmeverken nu gått från renodlad hetvattenproduktion i fjärrvärmenät till mottryckseldade kraftverk. Det för att både kunna få ut energi i form av värme och i form av elkraft, säger Bo Wilck, seminarieansvarig Inspecta.

Förändringarna har inneburit en stor investeringsomställning. Det ställer även en hel del nya krav på kunskaper inom drift och underhåll.

– Idag ser vi tendenser till att många kraftvärmeverk vill optimera befintliga anläggningar istället för att göra rena nyinvesteringar. Hur ska det göras på bästa sätt, med hänsyn till kostnad, effektivitet och produktion?

Det är några ämnen som kommer att diskuteras under Kraftvärmeseminariet 2014.

Årets seminarieprogram täcker både underhållsfrågor, framtida utveckling, skador och haverier och jordens resurs- och klimatkris.

– Vi spänner över stora områden men diskuterar även mer specifika frågeställningar som nya regler inom tryckkärlsdirektivet, svetsområdet och plastmaterialens möjligheter, säger Bo Wilck, Inspecta.

Kraftvärme 2014, 23-24 oktober, Yasuragi, Hasseludden