Skip to main content

140 000 byggnader saknar fortfarande energideklarationer

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 07:10 CEST

Hur mycket energi drar byggnaden? Hur kan byggnaden blir mer energismart? Energideklarationen hjälper fastighetsägare att få kontroll på sin energiåtgång och ge råd kring hur energibehovet kan minskas. Men många byggnader saknar ännu energideklaration. Nu stärker Boverket energideklarationernas kvalitet och genomslagskraft med nya regler.

Cirka 140 000 byggnader saknar fortfarande energideklaration enligt Boverket. Ansvaret för tillsynen av energideklarationerna flyttas nu till Boverket som samkör sitt register för energideklarationer med Lantmäteriets register över fastigheter. På så sätt kan Boverket lättare kontrollera vilka byggnader som saknar energideklarationer.

Behörighet krävs för att göra energideklaration

De nya reglerna ska även styra upp vilka som får göra en energideklaration. Deklarationen ska nu göras av en certifierad besiktningsman, på plats i byggnaden. Boverket hoppas då komma tillrätta med problemet med s.k. skrivbordsdeklarationer.

– Det är en klar fördel för fastighetsägarna. Du måste kunna lita på att den som gör energideklarationen har den kunskap som krävs och att du får en energideklaration du kan ha nytta av, säger Walter Cederholm, Inspecta.

Viktiga förändringar föreslås i Boverkets nya regler för energideklaration

• Energideklaration är ett krav för byggnader större än 500 m2, som besöks av allmänheten
• Obligatorisk besiktning på plats krävs.
-  Det innebär en anpassad besiktning av din byggnad.
- Byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) kontrolleras
• Krav på energiklassning av byggnaden i en skala från A till G.
- A = låg energianvändning, G = hög energianvändning.
- B motsvarar dagens krav för nybyggnader enlig BBR (Boverkets Byggnads Regler)
• Sammanfattningen av energideklarationen ska anslås i färg
• Byggnadens energiklass ska anges vid annonsering vid försäljning
• Energideklaration ska göras av behörig expert.

Energideklarationen ett bra verktyg

Inspecta använder sig endast av behöriga och utbildade energiexperter för energideklarationer och energikartläggningar. Walter Cederholm, Inspecta, hoppas att de nya reglerna ska ge en bättre morot för att kunna få fler byggnadsägare att vidta energismarta åtgärder.

– Vi besiktigar byggnaden och dess tekniska system för värme, ventilation och kyla och mäter upp byggnadens uppvärmda yta; A-temp. Uppgifter om värme-, el- och vattenförbrukning, undersökningar av ventilationskontroll och radon finns med. Du får en sammanfattande illustration som är mer lättförståelig och tydligt visar hur din byggnad ligger till, säger Walter Cederholm, Inspecta.

Målet med energideklarationer och en noggrann energikartläggning är att sänka energianvändningen för både befintliga och nya byggnader. För fastighetsägaren är det ett bra verktyg att få kontroll över hur mycket energi en byggnad drar och hur den energiåtgången ska kunna minskas. Från den 8 juli gäller de nya reglerna.

För mer information kontakta gärna

Walter Cederholm, Affärsutvecklingschef, Inspecta, tel: 08-5011 3142

Ditte Erbing, Pressansvarig, Inspecta, 08-5011 3023

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.