Pressmeddelande -

Ändrade regler ställer nya krav på industrin

Tryckutrustningsdirektivet (PED) uppdateras 2015, regelverket för cisterner ses över och redan nu gäller CE-märkningen av stålkonstruktioner. Ändringarna innebär nya krav på konstruktion, materialval och svetsning.

– Det finns ett stort behov inom industrin att smidigt kunna hålla sig à jour med förändringar inom standarder och föreskrifter. Vi samlar experter inom material, svets, tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner vid seminariet Tryck & Svets för att redogöra för ändringarna och reda ut hur det påverkar tillverkare, konstruktörer och beställare, säger Helen Selin, teknisk konsult och seminarieansvarig, Inspecta.

Stora förändringar kommer
Under de närmaste åren sker fler större förändringar. 2015 kommer den nya uppdaterade PED:en, flera produktstandarder uppdateras och regelverken för cisterner ses över. Pasi Nieminen, Inspecta, reder ut förändringarna i PED och Peter Nilsson, Kemira Kemi AB, förklarar cisternernas regelverk medan Hans Groth från Outokumpu Stainless AB berättar om stålstandardiseringen i Europa.

– För att kunna fatta kostnadseffektiva och kvalitetsmässiga beslut som uppfyller regelverken krävs rätt kunskap. Det gäller att hålla sig uppdaterad och kontinuerligt arbeta med kvalitetsfrågor för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig, säger Helen Selin, Inspecta.

Föreläsare från bland andra Tetra Pak, Valmet, Future Pipe, DynaSafe och Lunds Universitet ger ett brett innehåll inom teknik, material, provning, kvalitetsstyrning.

För mer information kontakta gärna Helen Selin, Inspecta, 08-5011 3531.

Seminariet Tryck & Svets 2014 arrangeras den 24-25 april i Göteborg.

 

 

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98