Skip to main content

Ammoniak i ishallar kräver riskkontroll

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 09:30 CEST

Ett läckage av ammoniak i en ishallen full av skridskoåkande barn är ett otäckt scenario. Även vid låga koncentrationer ger ammoniak problem i ögon och slemhinnor. Vid högre nivåer leder det till kvävning. Att ta reda på vilka risker som finns och vad som kan göras för att minska riskerna är nödvändigt.

Kylanläggningar med ammoniaksystem är vanliga i ishallar, industrier, kyllager och livsmedelsanläggningar. Om ammoniak läcker ut i luften kan det fort bli farligt. Redan vid små koncentrationer om 5 ppm känns doften och vid 500 ppm kan det orsaka dödsfall.

– Ammoniak sprider sig snabbt. Om den har kommit ut i flytande form förgasas den väldigt fort och förs sedan vidare med luften, säger Lisa Larsson, riskingenjör vid Inspecta.

Angriper luftvägar med dödlig kraft

De första symptomen är problem med ögon och slemhinnor vilket kan försvåra orienteringsförmågan. Vid högre nivåer angrips luftvägarna som slutligen leder till kvävning.

– Lyckligtvis har vi i Sverige varit förskonade från dödsolyckor med ammoniak under de senaste åren men det har ändå skett ett antal allvarliga olyckor, säger Lisa Larsson, riskingenjör vid Inspecta.

Alla är inte medvetna om vilka risker det innebär att ha ammoniak i sin anläggning trots att svensk lag kräver att anläggningsägare eller verksamhetsutövare ska vara medvetna om de risker som en verksamhet med ammoniak innebär.

Riskanalys identifierar riskerna

Tuve Isbaneförening i Göteborg var väl medvetna om att ammoniak innebär risker och ville vara säkra på att uppfylla alla föreskrifter och krav. Magnus Rygaard, Tuve Isbaneförening, tog kontakt med Inspectas riskingenjör Lisa Larsson.

– De behövde hjälp med riskanalys kopplat till arbetsmiljö och med spridningsberäkningar för att undersöka tänkbara konsekvenser av ett läckage för omgivningen, säger Lisa Larsson.

Lisa Larsson fokuserade först på utbildning i riskhantering av personalen vid Tuve Isbaneförening. Syftet var att öka kunskaperna i riskanalys och medvetenhet om risker med ammoniakhantering.

– Vår riskanalys hjälper till att identifiera de risker som finns. Med en spridningsberäkning simulerar vi också upp olika spridningsscenarier, säger Lisa Larsson som betonar vikten av att ta hänsyn till omgivningen och konsekvensen för om ammoniak sprids i luften utanför anläggningen.

– Det är viktigt att ha en bra beredskapsplan så att alla vet vad som ska göras om en olycka inträffar, säger Lisa Larsson.

Ammoniaken vid Tuve Isbaneförening hanteras i ett trycksatt system. Därför tog Lisa Larsson hjälp av besiktningsingenjören Håkan Torgrim för att göra en fördjupad analys av riskerna med användning av trycksatta anordningar.

Riskanalysarbetet har gett en tryggare miljö

Riskanalysen, utbildningen och spridningsberäkningarna har hjälpt Tuve Isbaneförening att förstå och bättre hantera riskerna med ammoniak.

– Vi har arbetat mycket med att skapa en säkrare arbetsmiljö, både med hjälp av utbildning och med rutiner. Vi har även installerat en nöddusch, en vindstrut på taket och haft första hjälpen utbildning med personalen, för att nämna några åtgärder, säger Magnus Rygaard som tillägger att ett system för ständig fjärrstyrd driftövervakning ska upprättas.

– Nu är anläggningen säker. Den är trygg för våra besökare och det känns även tryggt för oss som ansvarar för ishallen, säger Magnus Rygaard.

För mer information kontakta gärna:
Susanne Roos, riskingenjör Inspecta, 08-5011 3127
Ditte Erbing, pressansvarig, 08-5011 3023

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.