Analys och mätning ger lösningar på omöjliga problem

Pressmeddelande -

Analys och mätning ger lösningar på omöjliga problem

– Allt blir så oerhört mycket starkare tillsammans. Genom att kombinera mätning och analys får vi en helhetsbild som aldrig hade kunnat fås genom att enbart mäta eller endast beräkna, säger Magnus Dahlberg, Inspecta Technology.

Magnus Dahlberg, senior konsult vid Inspecta Technology är entusiastisk när han berättar om fördelarna av att kombinera analys och mätning.

– Om det uppstår en skada i en panna eller maskin vet vi att skadeutvecklingen är mycket kraftig om den fortsätter i drift som vanligt. Rätt snart behöver hela pannan bytas ut eller så hamnar ägaren i ett dyrt och tidsödande skade- och reparationsträsk, säger Magnus Dahlberg.

Men det går att stoppa skadeutvecklingen.

– Med rätt kontrollprogram kan vi väldigt ofta backa tiden. Med rätt åtgärder kan du fortsätta köra objektet och samtidigt förlänga livslängden. Jag har aldrig upplevt något fall då kontrollerad livslängdsförlängning inte fungerat.

Rätt åtgärder förlänger livet

Magnus Dahlberg menar att ett riktat kontrollprogram som omfattar beräkning, skadeanalys, lastanalys, säkerhetsfaktorer och kontrollmetoder kan förlänga objektets livslängd, dessutom ofta med en förhöjd säkerhetsnivå. Och det är här som kombinationen av analys och mätning kommer till sin fördel.

– I kontrollprogrammet analyserar vi skadan för att bedöma skadan, vad som ska åtgärdas och hur skadan ska hållas i schack under fortsatt drift. För att göra det måste vi både mäta och analysera.

– Vi gör avancerade beräkningar av spänningar och töjningar med finita element metoden, i kombination med verkliga mätningar av laster. Vi mäter objektets kritiska punkter med hög precision och får in de verkliga mätvärdena i beräkningen för analys. Det är en oerhörd styrka och vi får en heltäckande bild av skadan som annars inte vore möjlig, säger Magnus Dahlberg.

Inspecta Technology har tillsammans med mätföretaget Segula hjälpt ett antal företag med problem som krävt både praktisk mätning och avancerade beräkningar och analyser.

Omöjligt föreställa sig ojämna laster

I en pappersfabrik inträffade ett brott i ett lagerhus, bara några månader efter att en ny sträckningsmaskin hade installerats. För att ta reda på orsaken och om det fanns risk att de andra lagerhusen också skulle gå sönder, mätte Inspecta Technology lasterna på lagerhusen under drift med töjningsmätare.

– Mätningen visade att det var en ojämn belastning och att det svänger hela tiden. De här belastningarna hade vi inte kunnat föreställa oss eller räkna fram. Utan mätningen hade vi inte kunnat få en bra bild av hur belastningen ser ut och då inte heller kunnat analysera problemet för att komma fram till vad som behövde göras, säger Magnus Dahlberg som berättar att lösningen var att byta ut materialet i lagerhusen i vissa kritiska punkter.

Postens transportband är ett annat exempel där mätningen har varit avgörande för lösningen. Det nya transportbandet vibrerade kraftigt och Posten anlitade Inspecta Technology för att ta reda på vad som kunde göras.

– Transportbandet var felkonstruerat för sin last av paket. Vi räknade, modellerade och kalibrerade sedan beräkningsmodellen med verkligheten genom att mäta på ett flertal punkter på transportbandet. Mätningen visade var det vibrerade som mest, var de mest kritiska punkterna fanns och Inspectas beräkningsingenjörer kunde ge råd kring var stöd skulle sättas på transportbandet för att få ner vibrationerna.

– Här hade vi inte kunnat lösa problemet med endast beräkning eller bara mätning. Kombinationen var nödvändig för att få reella värden att räkna med och få hela bilden. Analys och mätning är helt enkelt ett ovanligt lyckat äktenskap, avslutade Magnus Dahlberg.


Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Magnus Dahlberg

Magnus Dahlberg

Senior consultant 08-5011 3082

Relaterade nyheter