Borealis tog hjälp av Fitness for Service

Pressmeddelande -

Borealis tog hjälp av Fitness for Service

En rejäl korrosionsskada upptäcktes på toppen av ett kärl vid en årlig besiktning på Borealis i Stenungssund. Då säkerheten alltid går först var den första reaktionen att stoppa driften av kärlet. Men med hjälp av en Fitness For Service-analys av Inspecta gjordes bedömningen att driften kunde fortsätta och skadan repareras vid nästa planerade stopp.

– Ingen hade drömt om att korrosionen var så kraftig under isoleringen som den årliga besiktningen visade, säger Lars Johansson, inspektör vid Borealis.

När korrosionsskadan upptäcktes lät Lars Johansson göra en tjockleksmätning av materialet. Det visade sig att godsets tjocklek nu understeg det nominella värdet Smin.

Stopp av drift

Kärlet är fyllt med 40 ton polytenplast plus lika mycket etengas. Media som inte får läcka ut. Borealis beslöt att genast stoppa driften och reparera kärlet med hjälp av påsvetsning. Diskussionerna om skadan och konsekvenserna av ett ofrivilligt driftstopp fortsatte vid fikabordet på Borealis. Där satt också Inspectas besiktningsingenjör Catharina Åström, som är placerad på Borealis och anläggningsansvarig för LD-5. Hon lyssnade till diskussionen och föreslog en FFS-utredning.

– Jag kom genast att tänka på Fitness For Service, standarden som bl a används just för bedömning av skadade tryckkärl och tipsade Lars Johansson om att låta Inspecta göra en sådan analys, säger Catharina Åström.

Och så blev det. Lars Johansson och hans kollegor satte ett kryssnät över materialskadan, med en halv centimeter mellan rutorna, mätte godstjockleken och fotograferade. Bilderna skickades till Inspectas beräkningsavdelning, som använde sig av ASME standarden FFS API 579-1 för att utvärdera skadan systematiskt.

FFS ger djupgående analys

Med hjälp av Fitness For Service kan en mer djupgående analys och beräkning göras av materialskador för tryckkärl, rörledningar och cisterner. Den tar hänsyn till olika skademekanismer, materialet, skadans utbredning och karaktär. Catharina Åström berättar:

– FFS är uppbyggd på beräkningar i tre olika nivåer. Vanligtvis börjar vi på nivå 1 som består av relativt enkla beräkningar och ser om det går att räkna hem skadan. Blir den inte godkänd där går vi vidare till nivå 2 som innebär lite fler formelberäkningar. Om det inte räcker går vi till nivå 3 som oftast består av en FE-analys.

– Med hjälp av resultatet av en FFS-utredning kan vi ta beslut om objektet kan fortsätta vara i drift, repareras eller bytas ut. Det innebär att vi kan se skadan ur fler perspektiv och få en bättre helhetsbild av det skadade området för att kunna göra en välavvägd bedömning av objektets livslängd och fortsatt drift, säger Catharina Åström.

Många objekt inom processindustrin är tillverkade enligt ASME vilket gör ASME-standarden FFS kompatibel för att bedöma möjligheten till fortsatt drift och livslängd. Standarden kan även användas på andra anläggningar. PED ska alltid uppfyllas.

Klartecken för fortsatt drift

När Inspectas beräkningsingenjörer var klara med FFS-utredningen kunde Borealis med hjälp av resultatet göra bedömningen att kärlet var ok för fortsatt drift. Trots korrosionsskadan visade den djupare analysen att godset var tillräckligt tjockt.

– Det innebar att vi slapp stoppa produktionen under flera veckor och tappa värdefull och tid och pengar, säger Lars Joansson.

– Man gjorde senare under hösten en påsvetsning på skadan under det planerade underhållsstoppet för att få upp tjockleken på godset till det ursprungliga. Det är en stor fördel att kunna göra en så komplicerad procedur som påsvetsning under ett planerat stopp.

– Det blir både mer ekonomiskt, tidsbesparande och framförallt en säkrare reparation om vi har möjlighet att planera innan, säger Lars Johansson.

Under de senaste 4-5 åren har Inspecta genomfört ca 10-15 FFS-analyser åt företag inom petrokemibranschen i både Sverige och Norge.

För mer information kontakta gärna
Johan Lidström, Design Review Inspecta, 08-5011 3741
Catharina Åström, besiktningsingenjör Inspecta, 08-5011 3443

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Catharina Åström

Catharina Åström

Besiktningsingenjör, Inspecta 08-5011 3443

Relaterat material