Brandsäkerheten i gruvorna prioriteras

Pressmeddelande -

Brandsäkerheten i gruvorna prioriteras

Brand i gruvan är det värsta tänkbara scenariot. Trots gediget säkerhetsarbete och proaktiva insatser inträffar ändå bränder. Gruv 2015 fokuserar därför i år på personsäkerhet och brandskydd.

Kunskap är en avgörande faktor för att öka säkerheten inom gruvindustrin. Per Lundström, sektionschef Malmberget och Luleå på LKAB, inleder Gruv 2015 med ett föredrag om säkerhet vid projektarbete och presenterar hur LKAB arbetar i projekt för att förebygga olyckor.

– Jag har arbetat med projekt inom gruvindustrin sedan början av 90-talet och idag diskuteras arbetsmiljö och säkerhet betydlig mer intensivt än tidigare, säger Per Lundström.

– Gruvbranschen arbetar proaktivt med brandskyddsarbete och personsäkerhet. Därför lyfter vi upp det som ett genomgående tema under seminariet Gruv 2015 för att ytterligare ge möjlighet till diskussioner och förbättringar, säger Pernilla Utterström, seminarieledare för Inspecta.

Brandrisk under mark

Mia Kumm, som arbetar på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Mälardalens högskola, belyser räddningstjänstens möjligheter och begränsningar vid brand under mark. Hon knyter an till den senaste tidens händelser och diskuterar vilka lösningar och metoder som fungerar bäst.

– Med innovativ teknik kan räddningstjänsten genomföra mer effektiva räddningsinsatser och samtidigt öka säkerheten för den egna personalen, säger Mia Kumm.

Korrosion är onödiga kostnader

Förutom prioritering av säkerheten är också korrosion och skador en viktig fråga. Årligen kostar korrosion inom gruvindustrin stora belopp.Men många av skadorna är onödiga.

– Med rätt underhåll och kontroll kan de onödiga korrosionsskadorna undvikas, säger Pernilla Utterström, teknisk utredare från Inspecta.

– Ju mer kunskap du har, desto större är möjligheterna att också göra rätt materialval och förstå vilka processer som orsakar korrosion, säger Pernilla Utterström.

Information och nyheter

– Vi vill att du ska ha direkt nytta av seminariet. Våra seminarier är branschens årliga sammankomst för att hålla sig uppdaterad om förändringar och nyheter inom området och diskutera aktuella ämnen. Vi har därför bjudit in föreläsare från både gruvorna, myndigheter och våra egna tekniska experter.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Pernilla Utterström, 08-5011 3768

Gruv 2015, 15-16 april i Luleå

Ur programmet

 • Säkerhetsarbete - så tänker en underleverantör
  Anders Norberg, JAMA Mining Machines AB
 • SveMin informerar om Brandskyddsarbete
  Samuel Bäckman, SveMin, Boliden
 • Brandskyddsarbete i Björkdalsgruvan
  Simon Stenberg, Björkdalsgruvan AB
 • Nyheter inom regelverksområdet samt sanktionsavgifter – Arbetsmiljöverket informerar
  Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöverket
 • Skador och haverier i gruvindustrin - exempel på skador efter bränder
  Jan Wåle, Inspecta
 • Kostnader för korrosion
  Pernilla Utterström, Inspecta
 • Gruvvattenrening - Metoder för att minska korrosion i Processvattensystem
  Magnus Nilsson, Veolia Water Technologies AB -
  VA-Ingenjörerna

Av: Helén Kim

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1500 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Pernilla Utterström

Pernilla Utterström

Teknisk expert 08-5011 3768

Relaterade nyheter