Dubbla säkerhetskrav på höga besiktningar

Pressmeddelande -

Dubbla säkerhetskrav på höga besiktningar

För att besiktiga svindlande broar, höga byggnader, master och vindkraftverks rotorblad är industriell klättring den bästa metoden. Mattias Nilsson och Patrik Wallgren är både certifierade klättrare och erfarna besiktningsingenjörer. De tar sig an höga objekt och otillgängliga platser.

– Istället för att montera upp en hög ställning eller hyra en dyr skylift kan vi göra jobbet genom att klättra, säger Mattias Nilsson, Inspecta.

Tillsammans med Patrik Wallgren utför Mattias Nilsson besiktningar på hög höjd genom industriell klättring. De är båda besiktningsingenjörer och internationellt certifierade klättrare.

– Industriell klättring är oftast mer effektivt och mindre kostsamt. Dessutom är det en väletablerad metod och ett säkert sätt att jobba, säger Patrik Wallgren, Inspecta.

Dubbel säkerhet

Att arbeta 70 meter upp i luften, endast fastsatt med rep, kräver gedigen säkerhet. Industriell klättring innebär alltid dubbel säkerhet med två rep och alltid två klättrare på varje uppdrag. Mattias Nilsson och Patrik Wallgren förbereder sig grundligt inför varje nytt uppdrag.

– Vi åker alltid ut till platsen innan uppdraget för att planera hur vi ska säkra oss, var vi ska fästa repen och vilken klättringsmetod vi ska använda. Vi gör en riskbedömning av objektet och miljön runt omkring, säger Patrik Wallgren.

De förbereder en räddningsplan för hur de enklast ska kunna genomföra en räddningsaktion för varje enskilt uppdrag. Planen ska vara väl genomtänkt för att de ska kunna agera snabbt, om något skulle hända.

– Riskerna är låga just för att vi säkrar upp allt och förbereder noggrant. Industriell klättring måste vara säkert. Inget ska kunna hända, säger Mattias Nilsson.

Det som ibland är svårt att förutse är vädret. Stark vind, kastvindar, kraftigt regn eller åska kan vara livsfarligt för en klättrare. När klättringen utförs inuti slutna objekt som pannor, cisterner eller gruvor tillkommer andra risker som kvarvarande gaser.

Det krävs både lång erfarenhet och kunskap för att bli en certifierad industriell klättrare. Mattias Nilsson och Patrik Wallgren är internationellt certifierade att utföra avancerade klättringar och räddningsoperationer. Båda är sedan många år erfarna sportklättrare och har utbildat sig i industriell klättring genom amerikanska Society of Professional Rope Access Technicians, SPRAT. 

Utbildning i fallskydd

För att hjälpa andra till ett säkrare arbetsliv håller Patrik Wallgren och Mattias Nilsson även kurser inom fallskydd för att utbilda i säkert arbete på hög höjd. På många arbetsplatser inom industrin ingår arbete på hög höjd, på tak eller på en ställning.

– Höga höjder innebär alltid en risk. Alltför många jobbar idag med för dålig kunskap om hur de ska säkra sig och hur de ska agera om något händer, säger Mattias Nilsson.


 

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterade nyheter