Få krav på den som besiktigar lekplatser

Pressmeddelande -

Få krav på den som besiktigar lekplatser

Lekparker som inte håller måttet och som direkt orsakar skador hos lekande barn är något som lätt kan undvikas av en ansvarsfull fastighetsägare. En grundlig besiktning bidrar till att skapa en säker lekmiljö, men i dagsläget ställs få myndighetskrav på de som utför besiktningarna.

- Den som äger anläggningen har ansvar för att se till att lekplatsen är säker. Men till skillnad från exempelvis besiktning av hissar ställs det inga högre krav på besiktningsorganisationen eller på den som utför en besiktning av lekparken. Det räcker med ett certifikat eller utbildningsbevis för att visa att den som utför besiktningen har erforderlig kompetens men det ställs inget krav på att organisationen ska vara ackrediterad, säger Bertil Forsberg, teknisk expert på Inspecta.

Inspecta, som utför ackrediterade besiktningar av bland annat lyft- och tryckanordningar, har hittills i år utfört kontroller på hundratals lekredskap och kan därmed garantera en säker miljö för lekande barn på dessa. Under de kontroller man utför är det framförallt olika typer av slitage man är uppmärksam på.

- Det handlar främst om ruttna träplankor på lekställningar och slitna kedjor på gungor. Men det finns många aspekter som man måste vara medveten om, till exempel att sanden under gungor eller rutschkanor är av rätt sort och inte för hårt packad, säger Bertil Forsberg.

Trots att det finns problem med slitage på lekplatserna och att det ofta rör sig om mycket små barn som leker där är myndighetskraven än så länge betydligt lägre för de som utför besiktningarna på lekplatser än för andra typer av anläggningar.


Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Bertil Forsberg

Bertil Forsberg

Teknisk expert 08-5011 3000