Hållbarhet, ny teknik och balanserade investeringar ger bra processindustrihälsa

Pressmeddelande -

Hållbarhet, ny teknik och balanserade investeringar ger bra processindustrihälsa

Hästar måste ryktas och skos, hundar rastas, bilmotorn behöver ny olja och tändstift. Allting behöver vård och omsorg. Också processindustrin kräver regelbundet underhåll för att den skall kunna fungera som en pålitlig producent av produkter som ger intäkter och arbetsplatser. På Processindustridagarna 2015 i Göteborg stod olika aspekter av underhållet som stopplanering, energieffektivisering, rationella inspektionsrutiner och ökad säkerhet i centrum.

Det optimala stoppet – finns det?

När man vet att en timmes produktionsbortfall i en större processanläggning motsvarar cirka en miljon kronor är det självklart att ett underhållsstopp måste planeras med matematisk precision. Bernt Henriksson från Tamec i Lysekil har varit med om ett otal stora stopp inom processindustrin.

”Ett lyckat stopp innebär inga personskador eller bränder, att tidsplanen hålls och att anläggningen är tät vid återstart. Inled planeringen i god tid, till och med 2½ år innan. Dela upp stoppet i 6-7 delar, skapa en egen organisation, dit linjeorganisationen lånar ut resurser. Beställ material i tid, avsätt 5-10 % av tiden för oförutsedda åtgärder, som dyker upp i samband med stoppet. Lägg inte in nya jobb i stoppet i ett sent skede. Ordna logistik och infrastruktur i tid. Börja planera nästa stopp direkt när erfarenheterna är färska.”

Timo Okkonen, COO, Chief Operating Officer, för Inspectakoncernen och landschef i Sverige, har erfarenheter av Inspecta Finlands största underhållsstopp någonsin vid Neste Oils raffinaderi nära Borgå i Finland.

”Under fem veckors intensivt arbete med 200 av våra medarbetare från sex länder inser man att inget går upp mot bra planering, Vi utförde en grundlig hälsokontroll av anläggningen, både visuellt och genom oförstörande provning. Man behöver mycket stöd för att få ett bra stopp, därför involverade vi för första gången HR-avdelningen för ett fältjobb. Huvudansvaret lades på regionchefen för södra Finland och bägge åtgärderna visade sig mycket lyckade.”

Något om dimensionerna på projektet: 1860 säkerhetsventiler, 343 värmeväxlare, 39 kolonner, 10 reaktorer, 32 lagringstankar och en mängd annan utrustning inspekterades. Över 15 000 bilder togs med digital röntgen och ultramodern skanningsteknik användes, bl.a. EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducter) och GWT (Guided Wave Testing). ”Fyra grundprinciper var vägledande, säkerhet, kvalitet, budget och tidsplan. I säkerhetskulturen har vi tagit efter den svenska modellen – Neste Oil har en nollvision.”

Timo säger att auditering av kritiska leveranser innan stoppet är en viktig del i helheten. ”Drömmen är att besiktningen skapar ett kritiskt underlag för kunden och att fakta kan användas för riskbaserade inspektioner, där statistik, erfarenhet och detaljer om komponenterna läggs samman för ökad säkerhet. Inspecta skall vara ett hälsoföretag som vårdar anläggningens kondition på bästa sätt.”

Spara energi, bli världsbäst!

Den svenska exportframgången Absolut ägs numera av franska Pernot-Ricard, men produktionen av den ädla sädesvodkan sker fortfarande i Åhus och i Nöbbelöv i Kristianstad. Marcus Hansson har varit med om att genomföra ett omfattande energiinbesparingsprojekt i anläggningarna.

”De stora flödena är dranken, som blir kvar efter jäsning och destillation, samt koldioxid. En liter ren sprit (96,4 %) ger vid produktionen som restprodukt 8-9 kg drank, som används som djurfoder. Genom ett par större tekniksprång som en ny ångkompressor och flera kontinuerliga förbättringar är energiförbrukningen nu 1,3 kWh per liter ren alkohol – därmed är vi överlägset bäst inom vår koncern! Vi bidrar också till energiförsörjningen i vårt närområde genom att processerna effektiviserats.”

Andra exempel på optimering ges av Jaakko Nauha från Neste Jacobs.

”Genom att optimera processerna på Forchems talloljefabrik i Raumo i Finland nådde man 5 % högre produktivitet utan betydande investeringar. Samma företag införde också ett energikontrollsystem som uppfyllde kraven i ISO 50001, vilket ledde till betydande inbesparingar. På Nynäs anläggning i Hamburg analyserade man kritiska faktorer som tankkapacitet, dragning av rörledningar, produktionsordning, intern logistik etc. Resultatet blev ett perfekt underlag för investeringsbeslut.”

Också den svenska whiskytillverkaren Mackmyra har insett optimeringens betydelse. Magnus Dandanell och Patrick Björsjö förklarar att den nya anläggningen utanför Gävle innehåller mycket ny teknik, bland annat konceptet Gravity, där man utnyttjar tyngdkraften för ett bättre processflöde. ”Och så har vi ju optimerat fatens storlek genom våra små 30 liters fat – all whisky handlar om ek och vår teknik ger mycket smak i små batcher.”

Värdegrundsstyrt ledarskap

När hockeylaget förlorar sina matcher sitter tränaren löst. Ett gott ledarskap är ännu viktigare inom industrin, där stora ekonomiska värden står på spel. Per Lärkeryd, koncernchef på Norra Skogsägarna, har tänkt till om detta.

”Kodak utvecklade världens första digitalkamera 1975, men man missade totalt tåget när det gick. För framgång i en föränderlig värld krävs förmåga att omvärdera sina egna sanningar och att finna och ta till sig nya idéer med utvecklingspotential. Mod krävs och visioner, men ledarna får inte gå för långt före organisationen; då brister kontakten till verkligheten. När visionen kommunicerats till medarbetare och kunder ställer man upp mål. Det är inte en konkurrensfördel att vara bäst, se bara på Nokias eller Ericssons mobiltelefoner, som var tekniskt överlägsna! Man missade helt omställningen till ett socialt nätverk via mobilnätet…”

Per säger att en stark värdegrund är den vägg som stöttar företagets strategiska arbete. ”Kom ihåg att vidga kuben med varumärket, produkten, kvaliteten, produktiviteten, marknaden och tjänsterna. Toyota har ett stort förtroende för sin kvalitet på bilarna, men skulle man leverera däck som det står Toyota på har man inte samma trovärdighet!”

I ett värdegrundstyrt ledarskap går man tillsammans från ett bra läge till ett ännu bättre. Företagskulturen sitter inte i väggarna, den skapas aktivt av ledarna. Dålig företagskultur kan äta upp hela strategin.

”Dagens och morgondagens vassaste företag som Apple, Tesla och H&M präglas av ett ledarskap med tydliga visioner. Man skall ha ett barns kritiska perspektiv utan förutfattade meningar samtidigt som förändringsprocesserna skall vara realistiska. Ungefär 80 % går bra medan 20 % blir fel. Ledarskapet skall inte bestraffa utan ta tillvara den gemensamma kompetensen utan prestige.”

Av: Tage Eriksson

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1600 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterade nyheter