Gå direkt till innehåll
Höjda krav på arbete med flänsförband

Pressmeddelande -

Höjda krav på arbete med flänsförband

Foto: SSG

Den nya standarden SS-EN 1591-4 ställer krav på personcertifiering vid arbete med flänsförband. Inspecta och SSG har tagit fram en utbildning som ger certifiering och höjer säkerheten inom industrin.

Ett läckande rör inom processindustrin kan vara direkt livsfarligt. Bättre kunskap om flänsförband förhindrar olyckor, förbättrar tillgängligheten och minskar miljöpåverkan. Inspectas och SSGs nya flänsförbandsutbildning leder till en certifiering av kursdeltagaren.

Helejna Larsson, utbildningschef vid Inspecta, anser att behovet av utbildning inom flänsförband är stort.

– Rätt kunskap förbättrar personsäkerheten och förebygger tillbud och olycksfall, säger Helejna Larsson, Inspecta.

– För att kunna undvika olyckor och kostsamma läckage krävs att personalen har och får den kunskap de behöver om flänsförband. Den här utbildningen är en viktig del, säger Rickard Sjöblom,
Projektledare vid SSG.

Certifieringen i flänsförbandsutbildningen sker i tre steg. Den består av två webbaserade teoretiska delar som var för sig avslutas med ett kunskapstest. När kursdeltagaren har klarat kunskapstesterna
sker ett praktiskt prov där eleven visar sina kunskaper att hantera flänsförband på ett säkert sätt inför en examinator.

Certifiering efter prov

Inspecta bygger nu en modell med olika typer av rör med flänsförband av olika svårighetsgrad som ska användas vid certifieringen.

– Det är en fullskalig provningsrigg där kursdeltagaren prövas på sina kunskaper och bedöms av Inspecta innan certifieringen kan slutföras, säger Helejna Larsson, Inspecta.

Webbutbildningen har tagits fram i samarbete med en referensgrupp där deltagare från Preem, Statoil, Bilfinger, Akzo Nobel, SCA och Sulzer Pumps har ingått.

För mer information kontakta gärna

Helejna Larsson, Utbildningschef, Inspecta, 08-5011 3541
Rickard Sjöblom, Projektledare, SSG, 060-14 15 92


Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

SSG Standard Solutions Group AB arbetar med standardisering, rådgivning, information och utbildning samt informations- och transaktionshantering. Vi skapar gemensamma lösningar på gemensamma problem och arbetar med att göra industrin effektivare. www.ssg.se

 

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98