Skip to main content

Hur vet du att hissen är säker?

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 08:16 CEST

En hiss är en säker anordning med inbyggd säkerhet. Det sker väldigt sällan olyckor men om det händer kan det bli otäckt. Att se till att hissen är säker är fastighetsägarens ansvar.

Det är inte alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är medvetna om sitt fulla ansvar. Enligt Boverkets föreskrift ska en hiss alltid vara säker, under årets alla dagar. Det kräver att hissen får regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar och att årliga besiktningar görs.

För att ha kontroll över hissens säkerhet finns ett antal saker att ta itu med.

Säkra hissen genom att:

  • Teckna ett serviceavtal med en skötselfirma
  • Anlita ett ackrediterat besiktningsorgan för årlig besiktning
  • Följ upp besiktningsintygen - vad behöver åtgärdas?
  • Anlita skötselfirman för att åtgärda eventuella brister.


Ansvaret är alltid fastighetsägarens

– Ansvaret för hissens säkerhet kan aldrig läggas över på en skötselfirma, det är fastighetsägaren som ska se till att hissen sköts regelbundet och det är fastighetsägaren som ska se till att hissen besiktigas varje år, säger Bertil Forsberg, hissexpert på Inspecta. I en bostadsrättsförening är det föreningens ordförande som bär ansvaret för säkerheten i fastighetens hiss. Även garageportar, grindar samt lyftbord vid lastkajer omfattas av Boverkets föreskrift.

Besiktning hittar brister att åtgärda

Det ackrediterade besiktningsorganets uppgift är att noggrant kontrollera hissen och dess funktioner för att upptäcka slitage och trasiga funktioner. Vid eventuella brister gör besiktningsingenjören anmärkningar i intyget. Besiktningsintyget skickas sedan till fastighetsägaren för åtgärd. Alla åtgärder måste dokumenteras för att kunna visa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla säkerheten.

– Om fastighetsägaren ser till att en skötselfirma gör regelbunden service på hissen, att ett ackrediterat besiktningsorgan utför besiktning varje år och att eventuella brister åtgärdas och dokumenteras, har man följt Boverkets föreskrift och uppnått den säkerhetsnivån som krävs, säger Bertil Forsberg.

Vill du veta mer kontakta gärna
Bertil Forsberg, hissexpert, Inspecta, tel 08-5011 3158
Ditte Erbing, pressansvarig, 08-5011 3023

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1250 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.