Skip to main content

Inspecta först att certifiera enligt Global Wind Organisation, GWO

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 10:41 CET

Rope Access Sverige är först i Sverige att bli certifierad för att hålla i vindkraftutbildning enligt Global Wind Organisation, GWO, standard ”Basic Safety Training”.

Certifieringen har gjorts av Inspecta. Inspecta har granskat företagets ledningssystem, rutiner och instruktioner samt varit med på utbildningsplatsen under de praktiska utbildningsmomenten.

Läs mer på:
http://www.ropeaccess.se/om-oss/aktuellt
GWO Standards

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.