Pressmeddelande -

​ Inspectas landschef avgår

Inspectas landschef Jacob Lundberg har beslutat sig för att avgå. Stefan Petersson, CFO Inspecta Group, träder in som arbetande styrelseordförande.

– Inspecta Sverige har under Jacob Lundbergs ledarskap blivit en marknadsorienterad organisation med tydligt fokus på våra kundsegment. Samtidigt har nya värdeskapande tjänster utvecklats och levererats till våra kunder. Inspecta i Sverige är idag väl positionerat att fortsätta utvecklas och vara en partner till våra kunder, säger Stefan Petersson.

– Våra ingenjörer arbetar med en mängd olika branscher, på tusentals olika anläggningar vilket ger en samlad erfarenhet av drift, underhåll och processer. Det gör det möjligt för oss att erbjuda kunderna den värdeskapande information som krävs för att kunna fatta rätt beslut om underhåll och investeringar.


För mer information kontakta:
Stefan Petersson, Executive chairman Inspecta Sweden
070-392 86 00

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1600 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Ditte Erbing

Ditte Erbing

Techinical Services Director 08-5011 3023