Kiwa Inspecta går samman med FORCE Technology Sweden

Pressmeddelande -

Kiwa Inspecta går samman med FORCE Technology Sweden

Förvärvet är en del av Kiwa Inspectas tillväxtstrategi för att stärka positionen på den svenska marknaden.

Kiwa Inspecta och FORCE Technology är två ledande organisationer som länge erbjudit kundanpassade tjänster inom besiktning och provning samt certifiering av produkter, personer och processer på den svenska marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin kompetens och bli en komplett leverantör.

- Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Erik Landgren, VD, Kiwa Inspecta. Det innebär att vi kommer att öka servicegraden till t.ex. process- och tillverkningsindustrin, papper och massa, gruvdrift, kraftproduktion och ägare av installationer i byggnader. Vi kommer även kunna utveckla och erbjuda ett bredare och mer innovativt utbud av tjänster till våra kunder.

Kiwa Inspectas tjänsteutbud utökas bland annat med fler specialisttjänster inom stål, betong samt flygsektorn.

Avtalet omfattar endast den svenska delen av FORCE Technology som kommer att integreras i Kiwa Inspectas organisation.

- Det känns helt rätt att bli del av ett företag som har en så pass hög kompetensnivå som Kiwa Inspecta. Våra kunder kommer att få en fortsatt god service och får dessutom ta del av ett större tjänsteutbud säger Per Gelang, VD, FORCE Technology Sweden AB.

För mer information kontakta:

Erik Landgren, VD, Kiwa Inspecta, Tel. +46 10 479 3000

Per Gelang, VD FORCE Technology Sweden AB, Tel +46 21 490 3000


Presskontakt:

Anna Ölve, Marknads- och Kommunikationschef Kiwa Inspecta,
Tel. +46 10 479 31 37


Om Kiwa Inspecta:

Kiwa Inspecta skapar säkerhet för industri och samhälle. Vi är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 650 medarbetare som arbetar på något av våra 25 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa Inspecta är en del av den globala Kiwa-koncernen som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över.


Om FORCE Technology Sweden:

FORCE Technology Sweden är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling.
Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Vi finns på 21 orter runt om i Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. FORCE Technology Sweden AB är ett helägt dotterbolag till FORCE Technology, som har sitt säte i Bröndby, Danmark.

Tusentals kunder världen runt anförtror sina produkter, material och strukturer åt FORCE Technology Sweden varje år. De kommer till FORCE med sina senaste innovationer och största utmaningar, vilka kräver hög kompetens och unik teknologi för att kunna hanteras optimalt.

Ämnen

Taggar


Kiwa Inspecta är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 650 medarbetare som arbetar på något av våra 26 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa Inspecta är en del av den globala Kiwa-koncernen, som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över. 

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98