Komplexa effektiviseringsprojekt inom skogsindustrin

Pressmeddelande -

Komplexa effektiviseringsprojekt inom skogsindustrin

Skogsindustridagarna 2015 samlade rekordantal deltagare och utställare. Med föreläsare från flera bruk, KTH, Pöyry och Idhammar spände innehållet över många frågeställningar. Seminariet tog avstamp i vikten av ett värdegrundat ledarskap för en nödvändig utveckling, diskuterade moderniseringsprojekt och landade i erfarenheter av skador för att bättre kunna undvika haverier.

– Inom skogsindustrin är vi vana vid global konkurrens.Genom åren har vi effektiviserat våra processer och slipat vår logistik. Utmaningen nu är nya konkurrenstyper, nya affärsmodeller och förändrade konsumtionsmönster. Det kräver ett ständigt behov av förändringar.

Det säger Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna, som menar att det värdegrundande ledarskapet är avgörande för att ett företag ska kunna utvecklas.

Framtidens kokerier är här

Högre krav på effektivitet och ökad produktivitet har också utvecklat processerna.Mikael Lindström, professor i massateknologi vid KTH Fiber Polymerteknologi, menar att framtidens kokerier äntligen är här. Genom att använda kemin på ett annat sätt har man lyckats sänka temperaturen i kontinuerliga kokerier vilket ökar processutbytet.

Flera av bruken i Sverige har genomfört moderniseringar för att öka produktionen. Under Skogsindustridagarna berättade både Södra Cell Värö bruk, Stora Enso Skoghall, Nordic Paper Bäckhammar och BillerudKorsnäs Gruvön om sina erfarenheter. Projekt som har varit utmanande med pressade tidsplaner och med full drift parallellt med ombyggnationer. Genomtänkt planering, riskanalyser och en god kommunikation är några av framgångsfaktorerna.

Skadeerfarenheter med höjda temperaturer

Skador och haverier är ett återkommande inslag under Skogsindustridagarna och intresset var stort när det var dags att diskutera orsaker och råd kring hur skador ska undvikas i fortsättningen.

Som materialexpert har Jonas Höwing, Inspecta Technology, stor erfarenhet av skador. Han visar en sprucken tubböj i ett ångsystem med krypskador.

– Vi kan se att det ligger ett tjockt oxidskikt på tubens insida. Det tyder på att det har varit väldigt varmt i tuben. Temperaturen har varit 125°C över designtemperaturen och det har orsakat krypskadorna, säger Jonas Höwing och förklarar hur en hög temperatur kraftigt kan påverka ett materials livslängd.

– Vi kan beräkna Larson-Miller-parametern för materialet vid olika temperaturer. Det här materialet har 450 000 drifttimmar. Med en drifttemperatur på 475°C får vi L-M = 19188, vilket är ett mått på hur kryppåverkat materialet har hunnit bli. Men om vi höjer drifttemperaturen till 600°C så får vi samma kryppåverkan på bara 95 timmar som det hade fått under 450 000 timmar vid den designade temperaturen.

Jonas Höwing råder att gör en ordentlig status- och livslängdsanalys av utrustningen för att veta hur utrustningen påverkas och om den klarar den högre påfrestningen av en höjd temperatur.

– Vi vill ju kunna skruva på parametrarna för att höja effekten. Och visst kan du göra det men se till att du har så mycket fakta på bordet som möjligt så att du kan ta ett väl underbyggt beslut för att undvika ödesdigra konsekvenser, både ekonomiska och säkerhetsmässiga, säger Jonas Höwing.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1500 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterade nyheter