Gå direkt till innehåll
Konditionsanalys lyfter kranarna i Norrköpings hamn

Pressmeddelande -

Konditionsanalys lyfter kranarna i Norrköpings hamn

Foto: NHS

Varje år hanteras omkring 4 miljoner ton gods i Norrköpings hamn. Elva stora hamnkranar bär upp verksamheten och utsätts för hårt slitage. Norrköpings hamn ville kontrollera kranarnas skick och ta reda på hur länge de är säkra att ha i drift. Inspecta gjorde därför en konditionsanalys. Det hjälpte Norrköpings hamn att besluta om kommande underhåll och investeringar.

– Vi behövde få en status över hela kranparken och göra en djupare analys för att kunna planera och besluta inför framtiden, säger Raymond Axelsson, Teknisk chef, Norrköpings Hamn och Stuveri, NHS.

Varje år hanterar Norrköpings hamn närmare 4 miljoner ton gods. Stora industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer är beroende av att hamnens kranar kan lyfta godset på ett effektivt, säkert och tillförlitligt sätt.

– Våra kranar lyfter tunga och värdefulla laster. Vi har Sveriges starkaste hamnkran som ensam lyfter hela 350 ton. Vi måste vara 100 % säkra på att de fungerar och lyfter säkert, säger Raymond Axelsson, NHS.

Inspecta fick därför uppdraget att göra en konditionsanalys på åtta av de elva spårburna kranarnas stålkonstruktion, maskindelar och elutrustning. Magnus Dahlberg, Inspecta Technology, samlade beräkningsingenjörer, besiktningsingenjörer, provningstekniker och elingenjörer för att kunna ge NHS en så samlad och komplett bild som möjligt av kranarnas status.

Samlad bild med besiktning och provning

– Den erfarenhet våra ingenjörer har av kranar, stålkonstruktioner och andra tungt industriella objekt gjorde att vi tillsammans kunde ge en gedigen och välgrundad bedömning av kranarnas kondition och återstående livslängd, säger Roger Wibert, ansvarig uppdragsledare från Inspecta Technology.

Ingenjörerna gjorde en visuell kontroll av stålkonstruktionen, maskindelarna och elutrustningen. Speciellt utsatta delar som svetsar, nitar, fogar och snitt besiktigades extra noggrant. Provningsingenjörerna gjorde sedan en förstärkt kontroll med magnetpulverprovning av de identifierade områden där korrosion, deformationer eller sprickor upptäcktes, eller misstänktes.

Inspecta Technology´s beräkningsingenjörer kunde sedan räkna på kranarnas livslängd och göra konditionsanalyser av maskindelar och elutrustning utifrån besiktnings- och provningsunderlaget.

Konditionsanalys visar på liv
Konditionsanalysen gav en djupare bild av kranarnas status och återstående livslängd och pekade på vilka åtgärder som behöver göras för att säkerställa att kranarna kan fortsätta i säker drift.

– Vi har identifierat några ställen med begynnande skadeutveckling där vi föreslår åtgärder för att minimera skadorna och riskerna för att slippa kostsamma, oplanerade stillestånd, säger Roger Wibert, Inspecta Technology.

– Analysen gjorde det möjligt för oss att kunna ta rätt beslut om underhåll och investeringar. Inspecta rekommenderade vilka åtgärder vi ska vidta för att kunna säkerställa kranarnas skick och hålla den estimerade livslängden, säger Raymond Axelsson.

– Flera kranar kan fortsätta lyfta utan andra åtgärder än underhåll och återkommande besiktning. Andra kranar ska vi åtgärda enligt Inspectas råd för att de ska kunna fortsätta i säker drift medan några kranar på sikt inte är värda att ha kvar i drift, de ska vi ersätta med nya, säger Raymond Axelsson.

– Det finns mer liv kvar i de här kranarna än vad man kunde tro. Med rätt underhåll och besiktning kan flertalet av kranarna fortsätta lyfta rejäla ton i många år framöver, säger Magnus Dahlberg, Inspecta Technology.

För mer information kontakta gärna

  • Raymond Axelsson, Teknisk chef, Norrköpings Hamn och Stuveri, 011-25 06 24
  • Magnus Dahlberg, Inspecta Technology, 08-5011 3082 
  • Roger Wibert, Inspecta Technology, 08-5011 3387

Av: Helén Kim

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB (NHS) driver den operativa hamnverksamheten i Norrköping. Bolaget arrenderar och förvaltar markområde, fastigheter och hamnkranar av Norrköpings kommun. Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterat material

Relaterade nyheter