Skip to main content

Korrosion är en risk som kan minimeras

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:57 CET

Varje år innebär korrosionsskador stora kostnader för industrin. Exempelvis kostar korrosionen ca 50 miljoner kr per år för ett litet massabruk. Slår vi samman alla industrier i Sverige hamnar vi någonstans kring 100 miljarder kronor årligen. Genom att bemästra korrosionen bättre skulle mycket pengar kunna tjänas in.

Materialingenjör Jan Wåle ger dig råd kring vad du ska tänka på för att undvika korrosion i din anläggning.

Läckage i nytt tryckkärl blir dyrt

Nyligen inträffade ett läckage i ett tryckkärl efter bara ett års drift. Vid en närmare undersökning visade det sig att läckaget orsakats av korrosion, närmare bestämt punktkorrosion, från insidan.

Kärlet hade tidigare varit tillverkat i titan och fungerat bra under många år. När det var dags att ersätta kärlet valde man att byta ut materialet till rostfritt stål. Det visade sig bli ett mycket kostsamt misstag.

Den totala kostnaden för tryckkärlet var flera miljoner. Till det kommer också kostnaden för produktionsstoppet på grund av läckaget, utredningen och uppstartskostnaden.

Många av skadorna kan undvikas genom riskmedvetenhet och kunskap om vilka hänsyn som ska tas vid materialval samt bättre kunskap om olika korrosionsmiljöer.

Fyra tips för att undvika korrosion

När du väljer material är det viktigt att beslutet baseras på ett så bra underlag som möjligt.
Det innebär:

  • att alla miljöparametrar och övriga faktorer som påverkar korrosionsförhållandena måste vara kända och tas i beaktning vid valet av material
  • att nödvändiga korrosionsdata för material i aktuellt media och temperatur måste tas fram och vägas in vid valet av material
  • att erfarenheter från kombinationen av material och media ska beaktas
  • att byta material från ett beprövat med goda erfarenheter, till ett som är oprövat innebär alltid en risk och kräver mycket väl underbyggda motiv.

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1200 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Lettland och Estland. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.