Skip to main content

Lars Tornberg är ny Projektchef för Inspecta

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2014 08:15 CET

Lars Tornberg har rekryterats för att leda Inspectas projektuppdrag för att ännu bättre stötta kunderna vid underhållsstoppen och vid ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Lars Tornberg kommer närmast från Technogarden.

– Lars Tornberg har en gedigen erfarenhet av projektledning inom den tyngre processindustrin, raffinaderier, papper- och massa- och tillverkningsindustrin. Den erfarenheten har vi nu stor nytta av, säger Jacob Lundberg, Sverigechef Inspecta.

– Inspecta har fördelen att ha erfarenhet från många olika industrier och projekt. Som en extern oberoende part kan vi också se projektet utifrån. På så sätt kan vi hjälpa kunderna till än mer effektiva underhållsstopp med en god planering och välplanerad stopporganisation i anläggningen, säger Lars Tornberg.

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.