Gå direkt till innehåll
Många skolor lider av dålig ventilation

Pressmeddelande -

Många skolor lider av dålig ventilation

Den här veckan har landets skolor fyllts av tusentals elever och lärare. För att skapa en god arbetsmiljö som gynnar inlärning behövs också en god ventilation. Men många skolor har inte genomfört en obligatorisk ventilationskontroll för att säkerställa en bra luft.

– Vi vet att en bra inomhusluft påverkar hur vi mår och gynnar en god inlärning. Att kontrollera skolans ventilationssystem är en viktig bit för att se till att både lärare och elever får en så god arbetsmiljö som möjligt, säger Peter Ramstedt, Inspecta.

Vart tredje år ska skolor, förskolor och vårdlokaler genomföra en ventilationskontroll enligt Boverket och Plan- och byggnadslagen. Men endast 40 % av kommunerna uppger att de genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på samtliga grund- och gymnasieskolor. Det visar Branschorganisationernas (FunkiS och Svensk Ventilation) enkätundersökning från 2014.*

Undersökningen visar även att brister som upptäcks vid en OVK i skolorna fortfarande finns kvar vid nästa kontroll, tre år senare*.

Med en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) upptäcks smuts i kanalsystemen, att ventilationen inte är anpassad efter lokalerna eller efter det antal barn som vistas i lokalen. Det påverkar luftens kvalitet.

– Vi besiktigar ventilationssystemets tekniska delar och ser vad som behöver göras för att ventilationen och luften i skolan ska förbättras. Vi kan även föreslå åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen, säger Peter Ramstedt, Inspecta.

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras av en certifierad besiktningsingenjör vart tredje år för att säkerställa att ventilationen är god och anpassad efter lokalernas behov. Enligt Boverkets miljökvalitetsmål ska alla byggnader där människor vistas regelbundet ha en dokumenterat fungerande ventilation senast i år.

För mer information kontakta gärna
Peter Ramstedt, affärsområdeschef, Inspecta
08-5011 3544

Av: Helén Kim

*Källa: Boverkets hemsida www.boverket.se http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning/Statistik/statistik-lov-bygg/obligatorisk-ventilationskontroll/

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1600 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterat material