Skip to main content

Ny provningsteknik klarar 490 grader

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 08:44 CEST

Provning under drift är en utmaning i sig. Att dessutom genomföra provningen på mycket heta rör kräver ytterligare utvecklad teknik. Problem föder nya lösningar. En relativt ny provningsteknik som SLOFEC, en metod för att med virvelströmsteknik snabbt kunna inspektera panntuber, rörledningar, tankar och cisterner med avseende på sprickor, pittings och korrosion har nu utvecklats ett snäpp till för att kunna användas på extremt heta ytor.

”Vi fick i uppdrag att utföra provning av rör under drift. Röret håller en yttemperatur på upp till 490 grader och vi behövde då modifiera en SLOFEC skanner för att kunna klara av så höga temperaturer”, berättar Claes-Göran Göransson, Inspecta. Elektroniken flyttades för att skyddas mot värmen och en ny polsko byggdes. Mätproberna försågs med en extra värmesköld. Med dessa ändringar kunde provningen utföras som planerat och SLOFEC skannern blev inte varmare än 57 grader trots rörets temperatur på 487 grader.

Möjligheten att kunna utföra provning under drift under svåra förhållanden är både kostnads- och tidsbesparande. ”Det ökar möjligheten till effektiv drifttid genom att använda sig av utvändig provning av invändiga fel”, säger Claes-Göran Göransson.

Fakta om SLOFEC:

SLOFEC™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) är en vidarutvecklad metod för att använda virvelströmsteknik vid oförstörande provning. Tekniken är både snabb och miljövänlig – man behöver inte utföra omfattande rengöring av objekten, vattentvätt räcker och målningsskikt kan kvarstå, eftersom sensorn ligger ca 2 millimeter från den undersökta ytan och ingen direktkontakt sker. Metoden fungerar både på magnetiska och icke-magnetiska material.

För mer information kontakta:
Claes-Göran Göransson, Inspecta, 08-5011 3515, 070-313 10 64
Ditte Erbing, Inspecta, 08-5011 3023, 070-670 41 87

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1250 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.