Skip to main content

Ny ultraljudsteknik ger nya möjligheter

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:43 CET

Snabb ultraljudundersökning av rör kan ske under pågående drift. Den nya metoden är både tid- och resurssparande.

Den nya ultraljudsutrustningen används bland annat för oförstörande provning av rör och andra cirkulära strukturer med avseende på korrosionsskador och andra förändringar av materialet.

”Ultraljud används redan i dag i t ex medicinska och vid metallurgiska undersökningar, men vår nya utrustning har ett flertal fördelar. Tillverkaren har stor erfarenhet av avancerade industriella applikationer, där kraven på både mekaniska komponenter och programvara är mycket höga”, berättar Toni Hakkarainen, specialist på oförstörande provning på Inspecta i Finland.

”Tack vare att man använder sig av torsionala vågor och fast monterade sensorer är det möjligt att undersöka alla slags metalliska material med hög repeterbarhet och med hög tillförlitlighet, oberoende av användarens skicklighet. Orienteringen av ultraljudspulsen ger en hundraprocentig täckning av hela rörets tvärsnitt på en mycket lång distans per mätning, till och med upp till 200 meter. Varje mätning, från små rör på ¾” upp till skorstenar på hela 72”, går snabbt att göra, i de flesta fall från en halv minut upp till några minuter vid normal materialtjocklek.”

Undersökning är möjlig vid pågående drift

En ultraljudsemitterande ring spänns fast runt röret och kopplas via kablar till en bärbar enhet och en fukttålig laptop.  Toni förklarar att metoden ger en bild av förändringar i materialet i hela tvärsnittet, redovisat som en urtavla med axlar för klockan 3, 6, 9 och 12, för en sektion upp till hela 200 meter. Redovisningen sker i grafisk form, där man exakt på centimetern kan se var förändringen är lokaliserad.

”Vi kan se om korrosionsangreppet eller skadan berör hela rörets tvärsnitt eller bara en del. Däremot kan man inte se om material eroderat eller tillkommit. För detta behövs en visuell granskning eller kompletterande röntgen- eller ultraljudsundersökning. Vi undersöker rören från två håll med en viss överlappning, för att eliminera longitudinella störningar.”

Något som Toni och hans medhjälpare Sami Hemminki och Jaakko Palkeinen, som alla har ett internationellt ’körkort’ för att använda tekniken, tycker är fantastiskt är att undersökningen om så önskas i många fall kan ske under pågående drift.

”Man behöver alltså inte vänta till ett driftsstopp eller avbryta processen. Avisolering är oftast inte nödvändig, man behöver bara frilägga ett parti där sensorerna monteras på rörets yta. Det är till och med tekniskt möjligt att undersöka rör som håller en temperatur på 120-180 oC. Metoden är också användbar under vatten.”

Metoden utvecklas fortfarande

Både mjukvara, utrustning och metodik utvecklas fortfarande. I dag begränsas mätningen t ex av kraftigt dämpande material eller vissa ytbeläggningar. Om det råder tveksamhet om tillförlitligheten, t ex vid undersökning av vissa ugnsrör eller vid en del spricktyper görs alltid en kompletterande visuell undersökning.

”Vi studerar samtliga indikationer fysiskt på plats och tar foton och kör parallella eller sekventiella mätningar vid behov för att fastställa trender. Om så krävs tar vi in materialet i vårt laboratorium för att kunna avgöra om denna metod är lämplig eller om vi skall använda en annan teknologi eller andra kombinationer.”

För att säkerställa metodens nivå har Inspecta arbetat ut styrdokument och en standard för arbetet. Där har man stöd av utrustningens tillverkare, som noga lyssnar på synpunkterna från det praktiska arbetet på fältet.

Global kundkrets

Bland de kunder som tittat på ultraljudstekniken i dag finns oljeraffinaderier, producenter av plastråvara och andra kemiska ämnen, övrig processindustri, skogsindustri, värmeverk etc.

”Alla anläggningar med omfattande rörsystem är lämpliga objekt för tekniken, särskilt om miljön är korrosiv. I dag finns kompetensen samlad hos Inspecta i Finland, där fem medarbetare fått teoretisk och praktisk utbildning, men tjänsten kan levereras globalt, framförallt i Finland, Sverige, Norge och Baltikum. Vi är i dag ensamma om tekniken i Finland. Med investeringen i utrustningen har vi försökt känna av trenderna bland kundkretsen och vi är säkra på att efterfrågan kommer att växa. Men, det är kunden som måste avgöra om metoden är rätt för honom, inte en för stor och dyr undersökning för ett litet problem, inte en för liten undersökning för att identifiera stora problem. Förebyggande underhåll blir ofta billigare än att vänta tills ett rör brister, något som skedde nyligen i Helsingfors tunnelbana.”

 

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1200 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Lettland och Estland. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling för norra Europa.