Det här innebär Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar

Pressmeddelande -

Det här innebär Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar träder snart i kraft. Målet är att förbättrade och mer tydliga skrivningar kommer att innebära lägre kostnader för kunderna.

Arbetsmiljöverkets nuvarande föreskrifter för trycksatta anordningar har kritiserats för att vara otydliga och splittrade i flera olika föreskrifter, vilket gjort att det varit svårt att få en överblick. Den 1 december 2017 kommer nya föreskrifter.

Bo Wilck, tekniskt ansvarig för Tryck hos Kiwa Inspecta, välkomnar de nya föreskrifterna som kommer att göra det enklare för kunderna att själva planera och utföra riskbedömningar och fortlöpande tillsyn.

– Många kommer att upptäcka att om de sköter sin egen kontroll av anläggningarna på ett bra sätt behöver vi inte utföra kontroller lika ofta som vi gjort tidigare. Det kommer att märkas i deras plånböcker, säger Bo Wilck.

Viktiga nyheter i föreskrifterna

Kiwa Inspectas Bo Wilck lyfter fram tre viktiga nyheter med de nya föreskrifterna:

  • Krav på livslängdjournaler införs.
    Det innebär att anläggningsägaren får en större kontroll på nuläget och kan göra egna uppskattningar av anläggningens livslängd.
  • Krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering.
    För de typer av pannor som omfattas av föreskriften krävs att den som övervakar pannan (pannoperatören) genomgår en skriftlig examination hos ett certifieringsföretag.
  • Tydligare skrivningar när det gäller dokumenterade riskanalyser.
    Krav på tydligare rutiner när det gäller drift, skötsel och underhåll. Det innebär att många företag behöver se över vilka rutiner som måste tas fram.


80 000 företag påverkas

Trycksatta anordningar – tryckkärl, rörledningar, pannor, vakuumkärl och cisterner - finns inom många typer av områden. Bland annat inom processindustrin och bygg- och anläggningsbranschen, men också på sjukhus, hotell och varuhus. Om en trycksatt anordning exploderar eller brister kan den ställa till med stor skada skapad av själva explosionen, men även farlig gas kan läcka ut eller brand kan uppstå.

Arbetsmiljöverket uppskattar att cirka 80 000 företag, som använder sig av trycksatta anordningar, berörs av de nya föreskrifterna. Företagen har en undersökningsplikt av den egna anläggningen för att kunna avgöra om anläggningen omfattas av krav på besiktning eller inte.

– Vi på Kiwa Inspecta bistår gärna med all tänkbar hjälp. Jag tänker bland annat på kontroller, kompletterande oförstörande provning, utbildning samt rådgivning när det gäller nya dokumentationskrav och möjligheter att nå längre kontrollintervaller, säger Bo Wilck.

Kostnadsfria träffar

Kiwa Inspecta har under våren 2017 arrangerat kostnadsfria träffar runt om i landet för att informera om vad de nya föreskrifterna innebär. I höst kommer man utöver informationsträffarna även hålla fördjupade kurser för den som vill lära sig mer. Kurserna vänder sig framför allt till personer som ansvarar för arbetsmiljö, drift och underhåll av trycksatta anordningar.


Text: Ylva Carlsson


Kontaktpersoner:
Bo Wilck, tekniskt ansvarig för Tryck på Kiwa Inspecta
010-47 93 425
bo.wilck@inspecta.com


Roger Malmström, teknikexpert på Tryck på Kiwa Inspecta
010-47 93 914
roger.malmstrom@inspecta.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Kiwa Inspecta är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 650 medarbetare som arbetar på något av våra 26 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa Inspecta är en del av den globala Kiwa-koncernen, som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över. 

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98