Skip to main content

Nytt hjälpmedel förenklar tryckriskbedömning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:51 CET

Har du en tryckbärande anordning, tryckluftbehållare, expansionskärl eller ångkärl i ditt företag? Föreskriften AFS 2002:1, Användning av trycksatta anordningar, ställer krav på riskbedömning. I vissa fall kan t o m en tryckkokare på restauranger omfattas. Bedömningen blir enklare och mer samordnad tack vare nytt hjälpmedel. Mats Henriksson och Mattias Falk på Inspecta berättar mera.

Mindre pappersstrul för tryckkärlsägare

”I Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av tryckkärl finns krav på riskbedömning och program för fortlöpande tillsyn. Många av våra större kunder har arbetat länge med dessa frågor, medan andra, ofta mindre kunder inte har egen kompetens eller tidsmässiga resurser,” säger Mattias Falk på Inspecta.

”Riskbedömningen ska utföras av en person med ändamålsenlig kompetens där även kunden ska delta i riskbedömningen. Vi på Inspecta hjälper gärna till och vi tror att vårt nya hjälpmedel ”Tryckrisk” ska minska pappersstrulet för anläggningsägarna.”

”Projektet har varit centralt för vår organisation. Vi har i samarbete mellan olika avdelningar inom Inspecta utvecklat ett dataprogram för att förena och standardisera den bedömning som tidigare skedde manuellt med hjälp av ett Word-program”, förklarar Mats Henriksson, som haft tillgång till en testversion i några månader. Ändringar och förbättringar har skett efterhand innan hjälpmedlet under senvåren är klart att släppas ut i fältarbetet.

Mattias har arbetat med innehåll och struktur med målet att göra programmet så användbart som möjligt:

”Den stora fördelen är att verktyget är lättanvänt och överskådligt. Vid bedömningen svarar vi tillsammans med kunden på ett antal ja/nej-frågor för att komma fram till vilken risk som finns. Rapporten lagras som filer eller skrivs ut om kunden inte har tillgång till vår lösning Q3 Webb, som ger tillgång till uppgifterna för fler användare inom företaget. Uppföljningen blir enklare när vi snabbt kan uppdatera uppgifterna om någon förändring sker med anläggningen eller inom företaget.”

Riskbedömning i samarbete

Skillnaden jämfört med tidigare är att kunden är mer involverad i riskbedömningen. Man tittar på fler moment och bedömer olika riskfunktioner.

”Programmet kan anpassas individuellt för varje behov men kan ändå ge en standardiserad bedömning. Vi hoppas att alla kunder som omfattas av lagkravet kan använda ”Tryckrisk”. Jag ser fördelar särskilt för mindre företag som utgör vår största kundkrets,” påpekar Mats.

Tidsmässigt tar bedömningen något längre än med den tidigare manuella metoden. ”Orsaken är att flera moment bedöms, men kvaliteten blir högre. Kunden blir mer delaktig och resultaten lättare att hantera. Förhoppningsvis kommer många kunder att inse nyttan. Vi har varit tidigt ute med tryckriskbedömning, t ex i Göteborg,” säger Mats.

"Det är viktigt att ha utfört riskbedömningen för att minska riskerna i anläggningen. I första hand ska riskerna elimineras, om det inte är möjligt ska skyddsåtgärder vidtas och information om riskerna ska ske genom utbildning och instruktion. Då vi hjälper till med riskbedömningen kan vi även komma med förslag på åtgärder,” betonar Mattias.

”Föreskrifterna har funnits länge och många kunder upplever att de kört fast i pappershögarna. Vi hoppas att vårt nya hjälpmedel kan se till att de kan slutföra arbetet,” säger Mattias.

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1200 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Lettland och Estland. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.