Skip to main content

Nytt maskindirektiv med krav på riskanalys

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:54 CET

EU:s reviderade Maskindirektiv trädde i kraft den 1 januari 2010. Det nya direktivet innebär en del förändringar för producenter och konstruktörer av maskiner.

”Det nya maskindirektivet är mer fokuserat på riskbedömning med krav på att göra en riktig riskanalys. ”Nu finns kravet att kvantifiera sannolikhet och konsekvens för varje risk i en ordentlig riskanalys, vilket givetvis ökar kvaliteten, säger Hampus Branäng, ingenjör inom processäkerhet på Inspecta och tidigare maskinkonstruktör.

”Begreppet maskin har ändrats i den meningen att omfattningen av begreppet har breddats, förklarar Åke Dietrich, expert på maskindirektivet med lång erfarenhet av riskanalyser och säkerhet kring maskiner. ”Det innebär givetvis en del förändringar i praktiken”.

Direktivet ska följas för att skapa en säker produkt. För producenter och utvecklare blir direktivet lättare att jobba med och för användarna innebär förändringarna en säkrare slutprodukt.

Vägen fram till CE-märkning

”Vi på Inspecta kan hjälpa till med att tolka direktivet och utbilda personalen om vad som gäller och vad som måste följas. Vi hjälper också till med att bygga upp en riskanalys efter producentens verksamhet, berättar Hampus Branäng.

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1200 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Lettland och Estland. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.