Skip to main content

Plasthandbok ger alternativ till motorsåg

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 07:35 CEST

Nyutkommen plasthandbok visar vilka oförstörande provningsmetoder som fungerar på plastkompositmaterial. Handboken ger även en sammanställning av vanliga skador, materialets egenskaper och kvaliteter. Det är den första i sitt slag.

”Det skulle vara önskvärt med en mindre destruktiv metod än motorsåg”. Citatet kommer från en av många kunder, där behovet varit stort av bra oförstörande provningsmetoder för att kontrollera sina plastobjekt.

– Det har skett en del otäcka olyckor där plastobjekt har spruckit och där man inte haft tillräckligt god kontroll av objektet. Med de utvecklade metoderna har vi alla möjligheter att säkerställa att materialet är i gott skick, säger Pernilla Utterström, Inspecta.

Trots både lagkrav på oförstörande provning (OFP) och behov av att regelbundet kontrollera objekt tillverkade i glasfiberarmerat laminat, har tillförlitliga metoder saknats. Alternativet har oftast varit förstörande provning.

Andrey Shipsha, Inspecta, har undersökt möjligheterna med oförstörande provning av glasfiberarmerat laminat, GAP. Resultatet är en handbok om OFP av plast med en sammanställning av de provningsmetoder som faktiskt fungerar på plastmaterial. ”Inspecta Handbook: Inspection and Testing of Glass-Fibre Reinforced Laminates” är den första i sitt slag.

Tillförlitliga OFP-metoder

– Vi har systematiskt gått igenom både kända och mindre kända metoder som vi fått tips om skulle kunna fungera på plast men de flesta har tyvärr fortfarande sina begräsningar, säger Pernilla Utterström, Inspecta, som i Plasthandboken visar på de tillförlitliga OFP-metoder som finns på marknaden och vilka som är under utveckling.

De tre främsta tillförlitliga OFP-metoderna för plastmaterial är digital röntgen, ultraljudsprovning och visuell kontroll. Boken ger bland annat en detaljerad redogörelse för vilka defekter som bör tas hänsyn till vid visuell kontroll.

Plasthandboken ger även exempel på vanliga skador som kan dyka upp i plastkompositmaterial. Boken ger också en översikt av materialets egenskaper och kvaliteter. Detta är en handbok för de som jobbar med eller har ansvaret för utrustning av glasfiberarmerad plast.

– Vi kommer att utbilda våra egna ingenjörer med hjälp av Plasthandboken och även använda den som kursmaterial i våra utbildningar för kunderna. Det går givetvis också att beställa boken separat, säger Pernilla Utterström. Boken är skriven på engelska.

För mer information kontakta gärna:

Pernilla Utterström, Ingenjör, 08-5011 3768
Ditte Erbing, Pressansvarig, 08-5011 3023

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.