Så säkrar du en explosiv arbetsmiljö och undviker sanktionsavgifter

Pressmeddelande -

Så säkrar du en explosiv arbetsmiljö och undviker sanktionsavgifter

Idag införs sanktionsavgifter för att se till att fler företag följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbete i explosionsfarlig miljö är ett av regelverken som skärps. En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar och kräver rätt hantering. Det här behöver du göra för att undvika en farlig arbetsmiljö och slippa sanktionsavgifter.

Det krävs så lite för att en brand eller explosion ska uppstå. En brand kräver i princip bara ett brännbart ämne, syre och en värmekälla. För en explosion måste det brännbara ämnet även vara luftburet. Riskkällor kan vara något så enkelt som ett pulver eller ett dammlager som blandas med luft. Det kan räcka med mycket små mängder för att skapa en explosiv atmosfär.

Direktivet ”Arbete i explosionsfarlig miljö” säkrar arbetsmiljön för personalen i en explosiv miljö. Ebba Lindgren, riskingenjör hos Inspecta, förklarar vad de skärpta kraven för ATEX (ATmosphere EXplosible) innebär.

– Nu är det ännu mer tydligt att riskbedömningen ska göras av någon som också har kompetens att utföra det. Med sanktionsavgiften blir det ett större tryck på företagen att upprätta explosionsdokument och att de har gjort det direktivet föreskriver, säger Ebba Lindgren.

Det här behöver du göra för att säkra arbetsmiljön och undvika sanktionsavgift

  • Riskbedömning av din verksamhet
  • Zonklassning av lokalerna
  • Upprättande av explosionsskyddsdokument

Inspectas riskingenjörer gör ATEX-utredningar inom många olika branscher med klassning, riskbedömning och explosionsskyddsdokument.

– Vi reder ut vad som behöver göras för att säkra arbetsmiljön och ser till att arbetsgivaren även har den dokumentation på plats som krävs enligt föreskriften för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

– Det handlar om att säkra arbetsmiljön genom att systematiskt identifiera riskerna och ta fram åtgärder och rutiner för hur den farliga miljön ska hanteras, säger Ebba Lindgren.

Vad gäller?

Den 1 juli 2014 införs sanktionsavgifter för ett 40-tal föreskrifter. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en utförlig förklaring om vad som gäller och vilka föreskrifter som berörs av de nya reglerna. http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/

För mer information kontakta gärna

Ebba Lindgren, riskingenjör, Inspecta, 08-5011 3053


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterat material