Skip to main content

Säker produktion i expansiv gruvnäring - Inspecta håller Gruvseminarium i Luleå 23-24 april

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2013 14:30 CEST

Inspecta håller Gruvseminarium i Luleå 23-24 april

Gruvnäringen är inne ett expansivt skede med många utmaningar framför sig. Då är det extra viktigt att fokusera på ett proaktivt säkerhetsarbete för att säkra både människa, miljö och produktion.

Inspecta bjuder in till ett seminarium där fokus ligger på säkerheten kring de maskiner som används inom gruvnäringen. Mikael Brännström, Inspecta, chef i Luleå, berättar mer:

– Vi vill samla hela branschen, både folk från gruvbolagen och från företag som jobbar i och runt gruvorna. Den röda tråden är maskinerna som är avgörande för driften i gruvorna. Hur kan vi öka säkerheten och samtidigt ta hand om maskinerna för ökad livslängd?

Seminariet ger möjlighet till värdefulla erfarenheter från stora gruvprojekt i Sverige och i världen. LKAB berättar om den nya huvudnivån i Kirunagruvan, Boliden Mineral AB berättar om erfarenheter från Kvalitetsarbete vid stora projekt och Northland Resources om hur de lyckades gå från blötmyr till produktion på två år.

– Jag hoppas att seminariet ska ge besökarna ny kunskap och möjlighet att bredda sina nätverk. Att ta del av andras erfarenheter och lyssna till andras lösningar utvecklar våra verksamheter, säger Mikael Brännström, Inspecta, chef i Luleå.

Seminariet fokuserar på fem områden: Stora projekt Vad gäller vid nytillverkning Gruvspel ”Hjärtat och pulsådern” Gamla gruvor blir som nya Skador, haverier och korrosionsskydd Seminariet hålls i Kulturens hus i Luleå, mittemellan de två stora gruvområdena.

För mer information kontakta gärna:
Mikael Brännström, Inspecta, chef i Luleå, Inspecta 08-5011 3794

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.