Säkerheten först hos Parker Hannifin

Pressmeddelande -

Säkerheten först hos Parker Hannifin

Hos Parker Hannifin står säkerheten och arbetsmiljön högt på agendan. Besiktningar, riskbedömning och utbildning av medarbetarna har blivit en väl integrerad del av arbetet. På köpet har man både minskat underhållskostnaderna och risken för stillestånd.

Att det är ordning och reda hos Parker Hannifin märks redan i receptionen. Jag råkar vända min besöksbricka åt fel håll och Thomas Carlsson, chef för fastighet och maskinunderhåll på Parker Hannifin i Borås, snurrar den kvickt på plats igen.

– Det är en del av säkerhetsrutinerna här. För besökarnas egen fysiska säkerhet, för att vi ska kunna identifiera dem som vistas i våra lokaler och säkerställa att ingen obehörig kan påverka vår produktionsprocess och våra leveranser, förklarar Thomas Carlsson.

Säkerhet och arbetsmiljö har fått en allt mer framträdande roll på Parker Hannifin i Borås, som tillverkar styrsystem och riktningsventiler för mobil hydraulik. Sedan många år anlitar man Inspecta för besiktning av sina lyftutrustningar. Men när besiktningsingenjören Annika Warvne tog över uppdraget för 15 år sedan handlade det om knappt 10 objekt som skulle besiktigas per år. Nu är det 115.

– Vi beslutade oss för att besiktiga alla lyft­anordningar, även de som inte är besiktningspliktiga enligt lag. På så sätt kan vi vara säkra på att all utrustning alltid är okej, samtidigt som hanteringen faktiskt blir enklare, säger Thomas Carlsson.

Efter att han för två år sedan tillträtt sin nuvarande befattning insåg han att det fortfarande fanns förbättringsmöjligheter. En var att se till att eventuella besiktningsanmärkningar verkligen åtgärdades. Vid den tidpunkten låg allt underhåll på en extern leverantör. Nu beslutade man att sköta underhållet i egen regi för att få bättre kontroll och en tydlig koppling mellan anmärkningar och de underhållsåtgärder som utförs.

– Vi började också använda Inspectas Q3web, där man får en utmärkt överblick över vilka anmärkningar som finns och kan dokumentera vad som gjorts för att åtgärda dem, säger Thomas Carlsson.

Nästa steg var att anlita Inspecta för en risk­bedömning av lyftutrustningen. Resultatet blev en lång rad punkter som behövde åtgärdas och där de flesta bottnade i behovet av en systematisk dokumentation och utbildning.

– Vi insåg att det var här vi behövde lägga krutet och bestämde oss för att utbilda ett antal nyckel­personer som i sin tur skulle utbilda de andra. Därför tog vi fram en skräddarsydd utbildning tillsammans med Inspecta, som också skötte utbildningen av nyckelpersonerna, berättar Thomas Carlsson.

I utbildningen ingick både specifika kunskaper om respektive lyftutrustning, liksom mer generella bitar kring säkra lyft. Nu har samtliga medarbetare genomgått utbildningen, vilket noggrant har dokumenterats. Alla har dessutom fått ett körtillstånd för de lyftanordningar man jobbar med. Thomas Carlsson plockar fram ett grönt kort och visar.

– Nu måste alla ha ett sådant här för att få använda lyft­utrustningen. Och när vi får nya medarbetare så ingår utbildningen som en del i deras introduktionsprogram.

Efter att ha avslutat utbildningen lät man i april Inspecta göra en ny riskbedömning, för att se om läget förbättrats. Och det hade det. Nu återstod bara 22 punkter, varav alla utom två hade hunnit åtgärdas i början på augusti. På underhållsavdelningen har man dessutom märkt att operatörerna blivit snabbare på att anmäla fel som uppstår på utrustningen – något som minskar risken för plötsliga stillestånd.

– Det är helt klart en positiv effekt av utbildningen. Det visar också att man verkligen gör den dagliga tillsyn som man ska göra, säger Niklas Jarnström och får medhåll av kollegan Sten Olsson, underhållstekniker på maskinunderhållsavdelningen.

Text: Sara Bergqvist
Foto: Oscar Mattson

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1600 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Jonas Axelsson

Jonas Axelsson

Chef, Inspecta i Göteborg 070-563 66 81