Skador hos vattenrutschbanor orsakar olyckor

Pressmeddelande -

Skador hos vattenrutschbanor orsakar olyckor

Sprickor, rost och felmonteringar är vanliga brister hos vattenrutschbanor. Skador som kan orsaka allvarliga olyckor för åkande barn. Enligt lag ska alla vattenrutschbanor besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan.

– Barn ska inte riskera att skadas när de åker. Om olyckan är framme och vattenrutschbanan inte är besiktigad är det anläggningsägaren som är ansvarig, säger Bertil Forsberg, Inspectas tekniska expert.

Ett vanligt fel är röta i träkonstruktioner och olämpligt utförda räcken vid startplatsen. Andra vanliga anmärkningar vid besiktningar är svåra rostskador, dålig passning i skarvarna mellan plastsektionerna, material som inte tål UV-ljus, sprickor i plastsektionerna och andra tekniska och mekaniska brister.

Ordningslagen 1993:1617 säger att ägaren till en vattenrutschbana är skyldig att anlita ett ackrediterat besiktningsorgan som opartiskt ska besiktiga och kontrollera banan.

Besiktigar montage och slitage av hela banan

En besiktning sker alltid utifrån ett säkerhetsperspektiv och omfattar hela vattenrutschbanan.

– Vi besiktigar trappan upp i banan, startplanet och hela start- och landningszonen. Vi kontrollerar att det finns räcken och att de är tillräckligt höga. Vi kontrollerar att landningszonen är tillräcklig stor, att det inte är för strömt och att åkaren inte riskerar att krocka med andra vid landningen, säger Bertil Forsberg.

– Vi bedömer banan utifrån de europastandarder som finns för vattenrutschbanor, SS-EN 1069-1 och SS-EN 1069-2, säger Bertil Forsberg.

I första skedet görs en montagekontroll där vi kontrollerar att vattenrutschbanan är korrekt monterad enligt tillverkningsinstruktionen. Sedan följer årliga återkommande besiktningar där besiktningsingenjören kontrollerar slitage och skador för att se om det exempelvis finns rost i konstruktionen och om plasten har sprickor.

Lagen gäller även äldre vattenrutschbanor

För äldre banor som är tillverkade innan standarderna tillkom gäller ändå samma lag.

– Lagen omfattar vattenrutschbanor i allmänhet, oavsett ålder, säger Bertil Forsberg.

– Vid en besiktning av en äldre vattenrutschbana använder vi standarden som vägledning och gör en bedömning av banans skick utifrån säkerhetsaspekten.

Anläggningsägaren har ansvaret

– Anläggningsägaren ansvarar för att vattenrutschbanan är säker och är även skyldig att åtgärda brister innan den får användas, säger Bertil Forsberg.

– När allmänheten använder en vattenrutschbana måste säkerhetsnivån vara mycket hög. Barn och föräldrar ska kunna lita på att badanläggningens vattenrutschbana är korrekt monterad och att den regelbundet besiktigas så att inga skador kan orsaka en olycka.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Bertil Forsberg

Bertil Forsberg

Teknisk expert 08-5011 3000

Relaterat material