SKB anlitar Inspecta för kvalitets- och tillverkningskontroll av nya transportbehållare

Pressmeddelande -

SKB anlitar Inspecta för kvalitets- och tillverkningskontroll av nya transportbehållare

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) investerar i nya transportbehållarna för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det ställs stora krav på transportbehållare för använt kärnbränsle. SKB anlitar därför Inspecta för att övervaka kvalitet-, tillverknings-, och konstruktionskontrollen av transportbehållarna.

Transport av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall kräver strikta säkerhetsåtgärder. SKB ersätter nu de snart 30 år gamla transportbehållarna med nya för att uppfylla moderna krav och öka kapaciteten. Investeringen utgör en del i SKB:s förnyelse av transportsystemet. Det gamla transportfartyget Sigyn har nyligen bytts ut mot nybyggda Sigrid som tar över uppdraget att transportera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från kärnkraftverken till SKB:s anläggningar, SFR i Forsmark och Clab i Oskarshamn.

Det amerikanska företaget Holtec International har fått i uppdrag att konstruera och tillverka de nya transportbehållarna.

Kvalitet i fokus vid transport av radioaktivt avfall

Transportbehållarna ska effektivt skydda omgivningen från radioaktiv strålning. Kravspecifikationen är mycket omfattande och starkt fokus riktas mot kvalitetsfrågorna. Det kräver stor expertkunskap inom kärntekniska frågor, lyftregelverk och svetsning. SKB anlitar Inspecta för att övervaka kvalitets-, tillverknings-, och konstruktionskontroll av transportbehållarna.

Inspecta har det övergripande ansvaret för kvalitetskontrollen för transportbehållarprojektet. Det kräver en mängd olika expertkompetenser och Inspecta bemannar med experter inom lyftregelverk, kärntekniska krav för mekanisk utrustning och svetsning. Lars Emilsson är Uppdragsledare QA/QC från Inspecta och koordinerar arbetet.

– Projektet löper ända till 2020 och vi tar ansvaret för kvalitetskontrollen under hela projektets livslängd, säger Lars Emilsson, Inspecta.

För att kontinuerligt utföra tillverkningskontroll vid Holtecs verkstäder i USA anlitar Inspecta sin amerikanska partner och underleverantör ARISE. Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvarig övervakande myndighet och utfärdar nödvändiga slutliga tillstånd.

För mer information kontakta gärna

Lars Emilsson, Inspecta, 070-606 08 00 
Johan Rosenblad, SKB, 070-32 00 564

 

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Lars Emilsson

Lars Emilsson

Inspection Engineer, Inspecta Nuclear AB +468 5011 3838

Relaterat material

Relaterade nyheter