Skip to main content

Slitage av skidliften är vanligaste bristen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 08:45 CET

Med vinter och snö lockar soliga dagar i skidbacken. Hundratals människor rör sig upp och ner för fjället under en dag. Att skidliften fungerar som den ska kräver både hög säkerhet och en problemfri drift. Besiktning är ett sätt att säkerställa detta.

Slitage är vanligaste bristerna

”De vanligaste bristerna vi upptäcker vid en besiktning är slitage på draglinor och medbringare, dvs. klämman som sitter på linan. Det är också vanligt att draglinan spårar fel i rullstället på masten, vilket kan leda till urspårning av linan samt onödigt slitage”, förklarar Lennart Clarin, besiktningsingenjör från Inspecta.

”Det bästa sättet att få en säkrare och billigare drift är att prioritera skötsel och underhåll. Personalen behöver även ha rätt utbildning”, säger Lennart Clarin. Enligt Boverket ska skidliftar och linbanor besiktigas årligen. En besiktning innebär en total genomsyn av hela skidliftsanläggningen.


Vad innebär en skidliftsbesiktning?

1. Skidliftens status gås igenom sedan förra besiktningen

2. Besiktning av samtliga master, linspänning och rullställ

3. Allmän besiktning i liftgatan med skyltning och frigångsmått

4. Linan och dess klämmor kontrolleras så att de uppfyller kraven

5. Kontroll att underhåll och service utförs

6. Säkerhetssystemen och elutrustning kontrolleras

7. Kontroll av räddningsutrustning och evakueringsplan


Grundlig besiktning ger kontroll

Vid mastbesiktningarna klättrar besiktningsingenjören upp i samtliga master. ”Jag gör en okulär besiktning av lina, hjul och lager, jag tittar på stålet, infästningar, bultar och fundamenten i masterna för att säkerställa att det inte finns några sprickor eller korrosion”, beskriver Lennart Clarin. ”Vi använder fallskyddssele och besiktigar samtidigt fallskyddssystemet i masterna”.

”Om något är fel med linklämmorna uppstår ett mekaniskt slitage med risker för den åkande. Linklämman kan skada draglinan vid en urspårning om den är sliten. På stollinbanor gör vi, vart femte år, även en oförstörande provning av linklämmorna för att kontrollera att det inte finns några sprickor”. ”Vi kontrollerar säkerhetssystemet på en stollinbana så att den stannar om den börjar gå baklänges.” Linbanas dubbla bromsar kontrolleras med provbelastningar och praktiska prover.

Räddningsberedskap och utbildning ger säkra linbanor

Räddningsutrustningen i varje skidlift kontrolleras vid besiktningen. ”Vid ett totalstopp ska alla i skidliften evakueras inom 1 ½ - 2 timmar. Det kräver att skidliftsägaren har en evakueringsplan.” Personalen ska träna regelbundet för att agera rationellt, säkert och snabbt i en nödsituation”, säger Lennart Clarin. ”Personalen vid skidliftsanläggningar behöver rätt utbildning, kunskap och erfarenhet av att hantera, köra och underhålla linbanorna för att det ska fungera utan störningar”, säger Lennart. ”Vi samarbetar med Skidliftorganisationen (SLAO) med utbildning av liftanläggningspersonal. Utbildningarna innebär en genomgång av Boverkets regler och praktiska delar som skötsel och underhåll för att de ska kunna göra fortlöpande egenkontroll av linbanan eller skidliften”.

”Vi besiktigar många olika skidliftsanläggningar och gör även installationsbesiktningar av nya linbanor. Därmed har vi skaffat oss mycket erfarenhet. Den kunskapen är mycket värd för våra kunder och för vår egen vidareutbildning”, säger Lennart Clarin. 

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.