Gå direkt till innehåll
Styrning ger kostnadseffektiva projekt

Pressmeddelande -

Styrning ger kostnadseffektiva projekt

Ett verksamhetskritiskt underhållsstopp, ett investerings- eller moderniseringsprojekt kräver noggrann planering, teknisk kompetens och professionella projektledare. Bruket i Mörrum tog hjälp av Inspectas nya projektkontor för att få bättre styrning av besiktningarna vid sitt årliga revisionsstopp.

Södra Cell i Mörrum stod inför ett komplicerat revisionsstopp och hade upplevt att det brast i samordningen under tidigare stopp. Inspecta erbjöd då en ny lösning med en professionell projektorganisation som tog ansvar för hela kedjan av besiktning och provning under stoppet. Det innebar en tydligare och rakare kommunikation med en ansvarig projektledare från Inspecta.

Lars-Göran Svensson, underhållschef vid Södra Cell Mörrum, är nöjd med förstärkningen av den övergripande resursplaneringen och Kristian Grind från Inspecta som var projektledare för Inspectas insats vid Mörrums revisionsstopp. Kristian Grind planerade resurserna, tog löpande och snabbt hand om akuta problem och allokerade resurser för att lösa dem.

– Det blev en väldigt tydlig resursplanering och det hjälpte oss verkligen att hålla vår hårt satta tidsplan, säger Lars-Göran Svensson.

– För att kunna genomföra kostnadseffektiva och komplexa projekt krävs tydlig styrning. Ett stopp måste vara så väl planerat, förberett och så pass effektivt att inget drar ut på tiden. Förseningar kostar enorma summor inom industrin säger Lars Tornberg, projektchef, Inspecta.

Projektkontor med rätt kompetens
För att bättre kunna hjälpa kunderna vid komplicerade projekt har Lars Tornberg och Inspecta tagit fram ett projektpaket som stöttar från planering, genomförande och till efterarbetet.

Inspecta har lång erfarenhet av underhållsstopp och andra verksamhetskritiskta projekt. Besiktnings- och provningsingenjörerna samlar på sig kunskap från olika projekt, branscher och anläggningar som kommer till nytta vid nya uppdrag. Lars Tornberg matchar ingenjörer med rätt sorts kunskap och erfarenhet med det specifika projektet. Det är många olika kompetenser som krävs för att genomföra ett underhållsstopp.

– Inför projektet stöttar vi med planering, inköp, riskhantering, design review och analys. Under projektet står vi för projektledning, planering, projektsupport, inspektion och provning, säger Lars Tornberg som också lyfter fram vikten av arbetet efter genomfört underhållsstopp:

– Efteråt analyserar vi, ger rekommendationer vad som bör göras nästa gång, dokumenterar allt och planerar inför kommande åtgärder.

Lars-Göran Svensson och Södra Cells Mörrums underhållsorganisation inväntar nu det uppföljande mötet med Inspecta för att utvärdera och diskutera vad som gick bra, vad som kan förbättras och vad som behöver åtgärdas.

– Ett rejält grepp runt projektet, från förstadiet till efterarbetet, ger förutsättningar att ha kontroll och undvika förseningar. Det är kostnadseffektivt, både under stoppet och hållbart i det längre perspektivet inför den fortsatta driften, säger Lars Tornberg.

För mer information kontakta gärna
Lars Tornberg, Inspecta, 08-5011 3141


Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98