Tekniken lyfter kranarna in i framtiden

Pressmeddelande -

Tekniken lyfter kranarna in i framtiden

Teknikutvecklingen utvecklar kranarna i rask takt. Vid årets Krandagar ligger fokus på framtidens kranar och kompetensutveckling inom lyftområdet.

Bertil Forsberg, teknisk expert inom lyft hos Inspecta, ser flera nya möjligheter med den moderna tekniken och dess utveckling av kranar.

– Hur kan dagens nya teknik utveckla kranarna, processerna och vårt arbete? Det är en spännande framtid.

I dagsläget är det ändå många äldre kranar som sliter hårt runt om i landet. Konditionsanalyser blir därför allt viktigare för att ha kontroll på kranarna och veta vilket underhåll och kontinuerliga besiktningar som behöver göras.

– Det gör det möjligt att hålla kranen i drift i många år, och även förlänga den ursprungliga livslängden, säger Bertil Forsberg.

Krandagarna erbjuder i år två inriktningar att välja på; Industri och Hamn. Den gemensamma nämnaren för både industri och hamn är kompetensfrågan. Pensionsavgångar, en rörligare arbetsmarknad och ny teknik sätter allt starkare ljus på hur kompetensen hos kranförare säkerställs.

– Vi har därför bjudit in utbildare från TYA, BYN och SSAB för att diskutera hur framtidens kompetens inom lyftområdet ska utvecklas och upprätthållas, säger Bertil Forsberg.

Några punkter ur programmet

  • Moderna kranar och kranteknik runt om i världen
  • Morgondagens komponenter i dagens teknik
  • Konditionskontroll – hur får man en kran att leva längre?
  • Skador och haverier
  • Hur säkerställs kompetensen inom lyftområdet?
  • Innebörden av revisionsbesiktning och nya sanktionsavgifter
  • Framtidens lyftlinor och tekniska innovationer
  • Fallskydd – vad gäller i olika områden?


Krandagarna 2015 den 18-19 november i Växjö

För mer information kontakta gärna Bertil Forsberg, Inspecta, 08-5011 3158.

Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1600 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Bertil Forsberg

Bertil Forsberg

Teknisk expert 08-5011 3000

Relaterade nyheter