Skip to main content

Tekniken som har gjort Friends Arena möjlig

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:00 CEST

Snart är det invigning av Friends Arena i Solna. Arenans stängbara tak har krävt millimeterprecision och specialistkompetens. 3D-mätning med lasertakymetri har kontrollerat de avgörande millimetrarna.

Friends Arena har ett stängningsbart tak med två rörliga takplattor. För att taket ska fungera krävs millimeterprecision av takets styrskenor. Med hjälp av 3D-mätning med lasertakymetri på takets balkar och skenor har Inspectas specialister mätt och bedömt skenornas positioner i sidled jämfört med styrskenan. De har bedömt krökningens jämnhet och fastställt hur rak skenan är. Toleransen är mycket liten för att undvika att taket deformeras. Endast +- 5 mm i sidled jämfört med styrskenan och +- 10 mm vertikalt tillåts.

Det var Inspectas provningsexperter Tuomas Hietanen och Marko Tommila som utförde 3D-mätningen med lasertakymetri.

– Vi utgick från styrskenan och la sedan upp ett koordinatsystem med 272 mätpunkter på de åtta balkarna, som var och en är cirka 140 meter lång, säger Tuomas Hietanen.

Tekniken gör det möjligt att nå millimetertoleranser även när objektet är stort och har en krävande geometri. Inspecta har använt metoden även vid uppmätning av mesaugnar och barktrummor i massa- och pappersbruk och kalkugnar inom cementindustrin.

För mer information kontakta:

Ditte Erbing, Pressansvarig, 08-5011 3021
Mats Bergman, Chef provning 08-5011 3056

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.