Tips hur du hanterar ett rostfritt stål

Pressmeddelande -

Tips hur du hanterar ett rostfritt stål

Är rostfritt stål alltid rostfritt? Carolina Schneiker, materialexpert vid Inspecta Technology, har stor erfarenhet av rostfria stål och vad som krävs för att det också ska hålla sig rostfritt. Här delar hon med sig av sin kunskap.

– Tyvärr är det inte så enkelt att rostfritt stål alltid är rostfritt. Men om du väljer rätt legering till rätt miljö är rostfritt material just rostfritt. Hos rostfria stål utnyttjar man egenskapen att stålet bildar ett passivt ytskikt som bildas vid en kromtillsats på över cirka 12%, säger Carolina Schneiker.

Tillsätt legeringsämnen för att undvika korrosion

Korrosion uppstår när passivskiktet på ett rostfritt stål bryts ner. För att behålla ett heltäckande och skyddande passivskikt tillsätter man olika legeringsämnen, till exempel molybden. Vilket behov materialet har av legeringsämnen och hur mycket beror på den miljö som materialet ska exponeras för.

– Det finns mängder av olika legeringar att välja mellan, med varierande egenskaper, inte bara korrosionsegenskaper utan även mekaniska-, fysikaliska- och formnings egenskaper. Det är viktigt att ha med aspekten att miljö och temperatur kan variera med tiden och vilka parametrar som förändras vid uppstart och avstängning vid materialval, säger Carolina Schneiker.

Ytan räknas

En annan faktor som påverkar korrosionsegenskaperna är stålets yta. Passivskiktet bryts lättare ner lokalt på en grövre yta än på en finare yta. Det beror på att det finns fler startpunkter på en grov yta. Ytan blir en speciellt viktig parameter vid utomhusexponering. En finare yta är dessutom lättare att hålla ren.

Så här skapar du bäst förutsättningar för materialet att motstå korrosion

– Det finns några grundläggande saker du bör känna till vid tillverkning av rostfria applikationer för att ge materialet bäst förutsättningarna att motstå korrosion, säger Carolina Schneiker:

  • Undvik områden som leder till stillastående vätska
  • Undvik spalter i konstruktionen.
  • Efterbehandla svetsarna. Vid svetsning bildas oxider vid hög temperatur som inte har den önskvärda skyddande förmågan. Efterbehandling kan göras genom betning eller mekanisk bearbetning. Vid slipning bör du undvika att lämna en för grov yta som kan bli startpunkter för korrosion. Slipning är nödvändig då polering av ytan oftast inte är tillräcklig.          
  • Använda inte samma verktyg som för användning av kolstål. Samma verktyg gör att kolstål kontamineras på den rostfria ytan.
  • Om rostfritt används tillsammans med något annat material, se till att det inte finns risk för galvanisk korrosion. Ofta är rostfritt den mer ädla metallen och korrosion kan ske på det andra materialet. 

Vid underhållning av rostfria applikationer bör du tänka på:

  • Rostfritt stål är inte underhållsfritt. Ytan behöver rengöras efter behov. Smuts på ytan kan skapa spalter antingen i form av en korrosiv miljö i sig själv eller genom restriktion av syret för underhållande av passivskiktet.
  • Om kolstålspartiklar kontamineras på en rostfri yta kommer partiklarna korrodera vid exponering av atmosfären. Ytan hos det rostfria stålet är intakt men korrosionsprodukter från kolstålet förekommer. I ogynnsamma förhållanden kan de kontaminerade områdena tjäna som startställen för korrosion av det rostfria stålet.       
  • Vid rengöring måste man undvika kloridhaltiga lösningar, då de är korrosiva för rostfria stål.

– Den tillverkade enheten har inte bättre korrosionsmotstånd än den svagaste länken. Därför är det viktigt att se till att du har hanterat materialet på rätt sätt och att alla svetsar är efterbehandlade. Först då kan du vara trygg i att ditt rostfria stål är rostfritt, säger Carolina Schneiker.

För mer information kontakta gärna
Carolina Schneiker, 08-5011 3194


Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Anna Ölve

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 10 479 31 37
Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98

Relaterade nyheter