Skip to main content

Världsarven i Sverige kommer till Gotland. Nationellt världsarvsmöte i Visby i maj.

Nyhet   •   Mar 14, 2018 10:00 CET

Världsarvsstaden Visby från ovan.

Nationellt världsarvsmöte i Visby 23-25 maj

Hansestaden Visby är värd för den årliga nätverksträffen för världsarv i Sverige i samband med Europaåret för kulturarv 2018. Det förväntas komma ungefär 150 deltagare till mötet i maj.

Mötet arrangeras av Region Gotland i samarbete med föreningen Världsarv i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum och Uppsala universitet Campus Gotland.

Med hållbarhet som ledstjärna lyfts flera aktuella världsarvsfrågor med möjlighet till fördjupning inom följande områden: energi­planering och klimatanpassning, riskhantering och katastrof­beredskap, hållbar turism, kopplingen mellan kultur och natur samt bevarandeledd utveckling.

Mötet, som hålls i Visby den 23-25 maj, vänder sig till dem som arbetar med, forskar eller fattar beslut om världsarv men även andra kultur- och naturarvsplatser.
  

Det bjuds på ett spännande program med seminarier, workshops, guidade vandringar och tid för nätverkande, under träffen i Visby.
 
- Mötet har ett övergripande nationellt perspektiv men det här är ett unikt tillfälle att visa världsarvsstaden Visby och hur vi arbetar med världsarvsfrågorna på Gotland, säger Elene Negussie.

För Gotlands del är mötet en kickoff för processen kring att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. 


Ett sånt här möte ger enormt mycket tillbaka till Gotland: kompetensutveckling för de som jobbar med frågorna på Gotland, utökat samarbete mellan de som samarrangerar lokalt, anseende nationellt att visa upp den kompetens som finns här kring dessa frågor.


- Den här kongressen – och många andra som arrangeras på Gotland - är otroligt viktiga för ön, säger Catarina Wallentin, projektledare på Gotland Convention Bureau på Region Gotland. Det är viktigt att vi får visa upp det professionella Gotland, ett Gotland med stor yrkeskunskap, spetskompetens och forskning. Det breddar bilden av Gotland, från en plats att besöka till en plats att leva och bo på för att det finns ett driv och framåtanda här.

Kontakt:

Elene Negussie, världsarvssamordnare

Mob: 0704 - 476 776

Mail: elene.negussie@gotland.se


Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer. Det är en plats, miljö eller objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. När platsen, miljön eller objektet upptagits på UNESCO:s världsarvslista ska de garanteras skydd och vård för all framtid.

Världsarvslistan grundar sig på UNESCO:s konvention till skydd för världens natur- och kulturarv som antogs 1972. Sverige undertecknade konventionen 1984 och är därmed en av de mer än 190 nationer som frivilligt åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid, samt att stödja andra länder i deras ansträngningar för att värna om sina. För att upptas på världsarvslistan ska en rad kriterier uppfyllas.

Hansestaden Visby

Visby innerstad och vallgravar upptogs på UNSECOs världsarvslista 1995 under namnet Hansestaden Visby.

I Visby bor cirka 25 000 invånare, varav omkring 3 000 innanför ringmuren. Hansestaden är ett levande världsarv, med boende, verksamheter och näringsliv.

Hansestaden Visby upptogs på listan med följande motivering:
"ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning."

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.