Jspvy5nnlosjvq1phswd

Upprop för estetiska ämnen i gymnasieskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 10:10 CEST

Regeringens proposition om att återinföra ett gymnasiegemensamt estetiskt ämne på gymnasiet saknar idag politiskt stöd. Gymnasieelever fråntas möjlighet att utveckla sin kreativitet och kunskaper inom musik, bild, dans och teater. Vi vill med detta upprop från Dans i skolan-Biennalen 2018 uppmana alla riksdagens ledamöter att ta sitt ansvar och rösta för alla elevers rätt till estetiskt uttryck!

Ylenwrh9o4j753pijsxd

Sommarakademi 2018 "Dans, konst och lärande" på Moderna Museet

Nyheter   •   Maj 21, 2018 08:10 CEST

Institutet Dans i skolan arrangerar en Sommarakademi i samarbete med Moderna Museet. Vi skapar en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, politiker, danskonstnärer, kulturskapare och forskare för inspiration och erfarenhetsutbyte. Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och dansföreställning men också själva prova på att dansa och måla.

Pfmbssmaxgtnowf0vhyp

Nationell Dans i skolan-biennal och nordisk forskningskonferens arrangeras i Skellefteå och Piteå 7-9/5

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 08:15 CEST

Den sjätte Dans i skolan-biennalen ”Mer dans i skolan!” och en nordisk forskningskonferens arrangeras i Skellefteå och Piteå 7-9 maj. En nationell mötesplats för lärare, rektorer, politiker, danskonstnärer, forskare och näringsliv. Dansens självklara plats på skolschemat lyfts fram, ett unikt tillfälle att ta del av det omfattande arbete som bedrivs i Sverige inom barn, unga, dans och skola.

Lzomxp6ixxsz53upivo6

​Vetenskapligt råd lyfter och främjar forskning relaterad till ämnet dans i skolan

Nyheter   •   Apr 30, 2018 06:08 CEST

För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett vetenskapliga råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare och experter inom universitet och högskola.

Ff0bbyv5nlwecfr2yqxf

Idag firar vi Dansens dag 29 april!

Nyheter   •   Apr 29, 2018 11:03 CEST

Dans är kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande. Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

Twnwk0kcjvcanfirmusj

Intresset för dansträning i skolan ökar

Nyheter   •   Apr 15, 2018 17:32 CEST

Intresset för dansträning i skolan ökar berättar Cecilia Björklund Dahlgren i en intervju med SR:s Kulturnytt i P4 i samband med satsingen #dansamedp4.

Wr7ams7ukfcdeglybqij

Mer dans i skolan i fokus på Dans i skolan-biennalen 2018!

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 14:27 CEST

När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord. 2018 års Dans i skolan-biennal äger rum 7-9 maj i Skellefteå och Piteå.

Pepnpqbsmxyd5qiazfsu

Mer dans i skolan på Biennalen 2018 och nordisk forskningskonferens

Nyheter   •   Feb 24, 2018 14:23 CET

Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan.

Ibxi7jgxzo2d0j19rb21

Cecilia Björklund Dahlgren utsedd till professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:08 CET

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har befordrats till professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet. — Professuren i danspedagogik är ett otroligt viktigt erkännande för dansen, danspedagogiken och utvecklingsarbetet Dans i skolan, säger professor Cecilia Björklund Dahlgren om utnämningen.

Ln7d9phj7gugadfwaidg

Stockholms stad satsar på mer rörelse i skolan

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2018 09:33 CET

​Nu blir daglig fysisk aktivitet verklighet för alla Stockholms elever. I november beslutade utbildningsnämnden i Stockholms stad om en särskild satsning på daglig rörelse i Stockholms skolor som innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Verksamhetschef och professor i danspedagogik
  • cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
  • 070-586 15 15,
Professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan. Verksamhetschef för... Visa mer

Om Institutet Dans i skolan

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner samt lärarutbildningar så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst.

Dansen behöver också introduceras i lärarutbildningarna så att blivande lärare får kunskap om dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Därför är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning viktiga delar av Institutets arbete.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshoppar och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Målen för Institutet Dans i skolans är:
- att alla elever får tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande,
- att stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning

Adress

  • Institutet Dans i skolan
  • Trädgårdstvärgränd 2
  • 111 31 Stockholm